Arv

Norges Kommunistiske Parti vil avskaffe arveretten. Arbeiderklassen vil med vårt politiske herredømme ta makten fra borgerskapet og nasjonalisere de viktigste produksjonsredskapene. Nødvendige og rettmessige verdier og ressurser må tilfalle arbeiderklassens kontroll. Avskaffelse av den generelle arveretten er et viktig og nødvendig verktøy for å oppnå dette.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!