Barnehage

Norges Kommunistiske Parti vil at alle nyetableringer av barnehager skal skje i kommunal regi, og at kommunene skal gradvis ta over driften av eksisterende private barnehager; Utdanning er et offentlig ansvar, og barnehagen er en svært viktig del av det helhetlige utdanningsløpet. Barnehager med offentlig støtte skal ikke kunne ta hensyn til livssyn eller politisk oppfatning ved ansettelser, og må følge offentlig lov- og avtaleverk, også når det gjelder pensjon.

Alle barn skal ha tilbud om et trygt sosialt og pedagogisk miljø. Norges Kommunistiske Parti mener det er viktig at alle barn får tilbud om plass i barnehage, uavhengig av foreldrenes økonomi. Kommunene må pålegges å fortsatt bygge barnehager, samtidig som den statlige støtte til utbygging og drift økes; Med dagens utbygging presses barnehager til å ha flere barn på avdeling en tillatt, utfordringer som løses gjennom stillinger som oppfyller kravene på papiret, men ikke i virkeligheten; NKP krever minst er 3 voksne i 100 % stilling pr. avdeling.

Formålsparagrafen for barnehager må gjøres livssynsnøytral.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!