Mennesker med funksjonshemninger

Norges Kommunistiske Parti vil ha et samfunn med like rettigheter og muligheter for alle. Alle skal ha mulighet til selvrealisering, selvutvikling og deltagelse i samfunnet. Fellesskapet må tilrettelegge for at alle kan delta; Dette gjelder retten til arbeid, fritid og bolig, og dette må inkluderes i all samfunnsplanlegging og fremtidig utvikling.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!