Privatisering

Norges Kommunistiske Parti vil stanse og reversere privatiseringen, og statligjøre bedrifter som er sentrale for samfunnet, som Statoil, Hydro, Telenor, Posten, m.fl.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!