Søndagsåpne butikker

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker. Vi er ikke enig i at tilbud og etterspørsel - markedet - er best egnet til å regulere åpningstidene. Dersom dette skulle bli vedtatt vil det bety en nedbygging av nærbutikkene i Distrikt-Norge som ikke er økonomisk bærekraftige eller konkurransedyktige nok til å kunne forsvare å ha åpent på søndagene; Samtidig vil små - familieeide - butikker i byer, som er avhengige av den ekstra inntjeningen på søndag, måtte stenge på grunn av et fall i omsetning. Erfaringene fra Danmark viser et stort antall butikk-nedleggelser i distriktene. Kostnadene blir høyere, og dermed blir lønnsomheten lavere.

En utviding av åpningstiden vil også få følger for renholdere, vektere, varetransport, andre yrkesgrupper i kjøpesentra, og flere yrkesgrupper. Det kan også bli et spørsmål om behov for søndagsåpning av barnehager dersom dette blir en realitet. De store kjedene skal bli større, varehandelen sentraliseres og eierne skal ha større profitter. Vanlige folk og ansatte i butikkene vil ikke ha en slik utvikling som går på bekostning av folk og miljø.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!