Valg 2017

Skrevet . Publisert i Politikk

 

Les aktuelle brosjyrer fra NKP:

eos.PNG imperialisme.PNG sikreframtida.PNG stoppnato.PNG bevarkommune1.PNG

 

PDF for nedlastning (eller trykk på forsidene for å lese nettversjonen)

Vi vil ha slutt på det markedsliberalistiske prosjektet EU/EØS!

Kamp mot imperialisme - Fascisme og krig - USA, EU og NATO

Bli med å sikre framtiden - Sørg for at ungdommen har en framtid!

STOPP NATO! La ungdommen bygge landet - ikke bombe andres

Bevar kommunene - Demokrati der du bor!

 

 

 

Les de fylkesvise valgprogrammene:

OSLO - NORDLAND - TROMS

 

Temaoversikt valg 2017:

Jernbane: Konkurranse en risiko? - og Privatisering av NSB

Innvandring: NKP om flyktninger

Kultur: Å lese i motvind

Likestilling: Gratulerer med pride til alle våre LBHTQA+ venner!

Klassekamp: NKP har valgt side i klassekampen - og Solidaritet med alle verdens husokkupanter

Utenriks: Venezuelas uavhengighetsdag 26. juli - og NKPs holdning til EU/EØS

 

Les våre generelle programmer:

Aktuell politikk - korte svar

Prinsipprogram - våre prinsipper og grunnleggende holdninger

Manfiest - vårt manifest

Kommunisme - hva er det?

Arbeidsprogram 

Skolerings- og aksjonsmateriell - studier kommunismen 

 

Kandidater 2017:

1. kandidat i Oslo, Adrian Larsen - les hele valglisten til Oslo NKP

adrian.jpg

 

1. kandidat i Nordland Hugo Sandoval - les hele valglisten til Nordland NKP

hugo.jpg

 

1. kandidat i Troms Kato Bjørkli - les hele valglisten til Troms NKP

 

1. kandidat i Rogaland Runa Evensen - les hele valglisten til Rogaland NKP

 

 

Våre hovedsaker

Utskrift