Aktuell politikk

Her kan du lese mer om ulike aktuelle politiske tema, og NKPs standpunkt.

NKPs politikk for atomkraft:

Vi er imot atomkraftverk så lenge lagringsmulighetene for avfallet er utrygge. Det må satses på bølgekraft og vindkraft. Det siste må utbygges med omtanke i forhold til naturinngrep. Bruken av atomkraft må kun anvendes under de strengeste sikkerhensyn. Lagring og sikring av atomavfall må gjøres på en grundig og forsvarlig måte. NKP jobber for nedrustnings arbeid og avskaffelse av atomvåpen.

NKP vil konkret:

  • Satse på bølgekraft og vindkraft med omtake i forhold til naturinngrep
  • Anvende atomkraft der det behøves under de strengeste sikkerhetshensyn
  • Lagring og sikring må skje på en grundig og forsvarlig måte
  • Jobbe for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen

EU er ikke en god ting

Tirsdager kan være fine dager

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!