Aktuell politikk

Skrevet . Publisert i Uncategorised

Her kan du lese mer om ulike aktuelle politiske tema, og NKPs standpunkt.

NKPs politikk for atomkraft:

Vi er imot atomkraftverk så lenge lagringsmulighetene for avfallet er utrygge. Det må satses på bølgekraft og vindkraft. Det siste må utbygges med omtanke i forhold til naturinngrep. Bruken av atomkraft må kun anvendes under de strengeste sikkerhensyn. Lagring og sikring av atomavfall må gjøres på en grundig og forsvarlig måte. NKP jobber for nedrustnings arbeid og avskaffelse av atomvåpen.

NKP vil konkret:

  • Satse på bølgekraft og vindkraft med omtake i forhold til naturinngrep
  • Anvende atomkraft der det behøves under de strengeste sikkerhetshensyn
  • Lagring og sikring må skje på en grundig og forsvarlig måte
  • Jobbe for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen

EU er ikke en god ting

Tirsdager kan være fine dager

Utskrift