Skolerings- og aksjonsmateriell

Skrevet . Publisert i Uncategorised

Lover for Norges Kommunistiske Parti

Manifest for Norges Kommunistiske Parti

Prinnsipprogram for Norges Kommunistiske Parti

Arbeidsprogram for Norges Kommunistiske Parti

 

Skoleringsmateriale:

Partiskolen trinn 1

Partiskolen trinn 2

Partiskolen trinn 3

Partiskolen trinn 4

Partiskolen trinn 5

Partiskolen trinn 6

Kort innføring i Marxismen-Leninismen

Kommunistenes partiteori

Marxismen-leninismens grunnlag 1

Marxismen-leninismens grunnlag 2

Marxismen-leninismens grunnlag 3

Marxismen-leninismens grunnlag 4

 

Kommunismens ideologiske våpen

Kurs: Politisk økonomi

Krisa i kapitalismen

Presentasjon: Krisa i kapitalismen

Faglig kamp

Kontrarevolusjonen i Sovjetunionen

 

Aksjonsmateriale:

Plakatmaler

Løpeseddelmaler

Hvordan lage en banner

Hvordan lage tapetklister

Hvordan danne lokallag

Søk sentralen om aksjonsmidler

 

Kultur:

Sanger

Sanghefte fra NKP

Røde kampsanger

Dikt

 

Historie:

Historie

NKP Midt-Norges historiesamling

Utskrift