Erklæring fra Hellas kommunistiske parti, KKE: Sentralkomitéens politbyrå, 20/11-15:

Skrevet . Publisert i 2015

KKE fordømmer de dødelige og kriminelle Paris-attentatene, 13/11-15. Vi har en oppriktig medfølelse for ofrenes familier og uttrykker solidaritet med det franske folk.

Men 1 uke senere, opplever vi at noen bruker attentatene som begrunnelse for tilsynelatende kamp mot terror og alibi for ny innblanding i Syria. Samtidig øker politimakt, undertrykkelse, rasisme og fremmedhat i Europa. Med fokus på utviklingen er årvåkenhet fra arbeidsfolk og utvikling av folkelig motstandskamp nødvendig. Vi legger til grunn:

1) 5-års-krigen i Syria har kostet hundretusener menneskeliv og drevet millioner ut av sine hjem. Den viser tydelig at imperialistisk aggresjon er del av konkurransekampen mellom imperialister og at kapitalisme øker rikdommen til et fåtall, men skaper kriser, sosial nedtur og flyktninger med uakseptable følger for millioner. Borgerlige og opportunistiske partier jublet fra første stund for den såkalte `arabiske våren`. Men KKE så den som starten på mer kapitalistisk barbari og krig, en åpning for organisert intervensjon i Syrias interne forhold fra imperialist-maktene USA og EU og deres allierte i regionen; Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og Forente Arabiske Emirater.

2) Som vi også har påpekt før, er målet for intervensjonene å sikre `større rom` i Midtøsten og øst-Middelhavet for tilgang til energikildene i dag og nye forekomster med økt kontroll over transitt og handel for nord-amerikanske og europeiske monopoler. Målet er `regime-skifter` for å skape `forutsigbarhet` for mer monopolistisk kontroll med markedene i regionen. Slike planer fører til sterkere konflikt med monopolinteressene til noen andre makter i regionen som Russland, Kina og deres lokale alliansepartnere.

3) For å nå intervensjons-målene bruker euro-atlantiske imperialister såkalt `politisk islam`. Slik ble Taliban brukt på 1980-tallets Afghanistan. Under intervensjonen i Syria støttet de opp om ulike grupper, organisert og væpnet i imperialismens bakland. Imperialist-intervensjonen i Syria med forutgående okkupasjonen av Afghanistan, Irak og oppløsningen av Libya skapte det avskyelige monsteret av IS-mordere i løpet av de siste 15 år.

4) Den russiske militærintervensjonen i slutten av september 2015 er et tegn på skjerping av heftige konflikter om råstoffer, handelsveier, markedsandeler og erobring av geopolitiske og militære `baser` i det østlige Middelhavsområdet og Midtøsten.

Det blodige attentatet i Paris brukes av Frankrike og andre kapitalist-land som begrunnelse for å eskalere en militær intervensjon. Det kan få tragiske følger gjennom oppdeling av Syria, en omfattende mellom-imperialistisk konfrontasjon eller føre fram til et falskt fredskompromiss med `pistolen mot brystet`.

Arbeidsfolk må ikke la seg føre på villspor av imperialist-maktenes påskudd for å drive fram sine egne planer med henvisning til `folkerett`, `humanitær krise` og `migrasjonskrise`. Vi må ikke godta at barn blir kanonføde i en indre-imperialistisk konkurransekamp og ofrer sitt blod for fremmede interesser, interessene til den ene eller andre monopolistiske alliansen.

5) Arbeidsfolk i Hellas og andre europeiske land må forstå hva som skjuler seg bak terroren; Hvem er det som planlegger, bygger opp, finansierer, utdanner og bruker morderne for å drive fram sine egne planer? Forsøket på å skape frykt-klima og samtidig aksept for intervensjoner, en imperialist-krig og repressive tiltak mot folk og en ny bølge fremmedhat og rasisme som spres via hatkampanjer fra borgerlige eliter, må ikke lykkes.

Arbeidsfolk må tilbakevise holdninger som fremmes av borgerlige partier og massemedier og sågar påstander fra fascister i Gyldent Daggry om at `Europa er under attakk og i sivilisasjons -eller religionskrig` og at `alle må reagere med nasjonal og europeisk enhet mot angrepet`. En slik avsporende `pro-vestlig`, `pro-europeisk` og `patriotisk` retorikk har kun et mål: Den skal forgifte bevisstheten til arbeidsfolk med rasisme og fremmedhat for å dra dem inn i massakrer som følge av USAs -EUs -NATOs -og alliansepartneres underliggende monopol-kapitalistiske interesser, som nå kolliderer med russisk-kinesiske monopoler og deres allierte.

6) Syriza-Anel-regjeringen har et enormt ansvar fordi den, utenriks og innenriks, har tatt over stafettpinnen fra regjeringer utgått av høyrepartiet ND og sosialdemokratiske Pasok og er på en farlig og anti-folkelig politisk kurs.

Bak en såkalt `multi-dimensjonal utenrikspolitikk` og bestrebelser på en geo-strategisk linje ligger greske monopolgrupper. De forkynner troskap til euro-atlantiske institusjoner som har påført landet så mye lidelse og tap av landets suverene rettigheter. Slik overføres nå grunneie, havner, flyplasser og andre deler av landets infrastruktur til imperialist-institusjonene NATO og EU og fortsettes intervensjons -og krigs-politikken. Regjeringen forsterker til og med sitt militære samarbeid med Israel mot folkene i regionen.

Etter enstemmig vedtak i EU-forsvarsministrenes råd aktiveres artikkel 42, avsnitt 7 i EUs Maastricht-traktat. Påskudd er Paris-attentatet. Bruk av klausulen i denne traktaten erkjenner NATOs grunnleggende rolle, dvs USAs hegemoni og ser for seg militær innsats for å eskalere intervensjoner i Midtøsten og Nord-Afrika. Det blottstiller rollen til dagens greske regjering.

Vårt folk må være på vakt også overfor utvikling av gresk-tyrkiske forbindelser: Den såkalte `belønningen` som Tyrkia krever av EU for å regulere flyktninge -og innvandringskrisen har også med utvikling i forhandlingene om Kypros-spørsmålet å gjøre og med en stadig tyrkisk streben etter å etablere former for `felles suverenitets-utøvelse` over øyene i Egeerhavet og utvidelse av de såkalte `grå sonene`.

Samtidig må vi være forberedt på følgene av politikken som drives av statene i regionene for `stengte grenser`, for mer enn noen gang før er det fare for at hundretusener flyktninger og innvandrere blir fanger i Hellas.

7) Nå må folkets kamp mot gresk deltakelse i imperialist-intervensjoner og kriger forsterkes. Våre væpnete styrker får ikke lov til å tjene imperialistiske planer. Alle USA-NATO-baser må stenges øyeblikkelig.

Ingen av landets infrastruktur-innretninger må brukes stom utgangspunkt for angrep på Syria eller andre land. Folket må være på vakt og ikke godta autoritære tiltak som viser til `kamp mot terrorisme`.

Paris-attentatene må ikke misbrukes til å godta tiltak mot flyktninger som fører til at de settes i fengsel i Hellas. Folket må isolere kriminelle, imperialistiske intervensjonister og de nærer hat og hets blant morderne i nazi-organisasjonen `Gyldent Daggry`.

Parolen `Verken jord eller vann til folkemorderne!` må bli virkelighet. Folkets kamp mot monopoler og kapitalisme, for løsrivelse fra imperialist-alliansene EU og NATO er mulig om vi sammen med arbeiderklassen og folket styrker viljen til folkemakt.

Politbyrået i KKEs sentralkomité, 20/11-2015.

Utskrift