Flyktningekrisen

Flyktningestrømmen som har oppstått i år er en følge av krig og ustabilitet i landene der flyktningene kommer fra. Krigene og opprørene kommer etter at rike land har blandet seg inn i mange land med katastrofale følger. I Afghanistan skulle de bekjempe et sosialistiskliknende styre og Sovjetunionen i sin tid. Følgen ble full borgerkrig i som har pågått mer eller mindre i over 30 år. I Irak ville man ikke lenger akseptere Saddam Hussein som leder for et oljerikt land som var kommet godt ut av en krig med oljelandet Iran. I Somalia er det blitt helt anarki etter at USA blandet seg inn i borgerkrigen der, og i Libya har NATO med tapre norske bombeflygere sørget for totalt anarki. Borgerkrigen i Syria ble akseptert helt til IS-morderbanden blandet seg inn og ikke bare ville bekjempe regimet til Bashar Assad som hadde holdt landet sitt utenom mange andre Midt-Østen konflikter.
Nå betaler sivilbefolkningen i landene prisen for ”hjelpen” fra den vestlige verden. Nå flykter folk over Middelhavet for å redde livet, men utnyttes av kyniske menneskesmuglere. Det drukner flere tusen på denne måten, andre forkommer under uverdig transport til et Europa som er tryggere enn deres hjemland.
Norge har endelig stilt et skip til disposisjon for å redde båtflyktninger. Det er viktig, for det handler først og fremst om å redde menneskeliv.
Dernest handler det om å gi fortvilete tak over hodet, mat og klær. Her kan vi hjelpe til i Norge. Vi kan finne nødhusvære, tomme skoler for eksempel, dersom vi vil bidra. Det behøves bare politisk vilje og litt økonomisk støtte fra regjeringen.
Først som punkt nr. 3 kommer integrering av flyktninger som vil forbli i Norge. Det er et stort spørsmål, men det lar seg løse med god vilje og økonomi som vi har i Norge. Vi må heller bruke penger på integrering enn på bomber over Libya som førte til anarki og flyktninger.
Norges Kommunistiske Parti mener Norge både må bidra til den rent humanitære nødhjelpen og til integreringen. Norge har råd til det!

Dag Norum
Leder i Østfold NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!