KOMMENTAR TIL KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

Skrevet . Publisert i 2015

Svend Haakon Jacobsen leder Oslo og Akershus NKP.

Valgloven krever av NKP at vi samler 500 underskrifter for å få stille liste til Fylkestings- og Stortingsvalg, og inntil 300 underskrifter til Kommunevalget.

Dette på tross av at NKP har vært registrert parti siden 1923, og har stilt lister til valg alle år siden da, med unntak av okkupasjonsårene 1940-45.

Det er kanskje rimelig ved etableringen av et nytt parti, at det stilles krav om underskrifter til støtte for partilista første gang de stiller til valg.

For et gammelt og kjent parti som NKP er det helt urimelig og uakseptabelt at valgloven krever nye underskrifter til deltakelsen ved hvert valg.

Slikt krav er det motsatte av demokrati, og krever stor innsats av små etablerte partier, som de burde anvendt til å fremme sine politiske saker i selve valgkampen.

NKP har i de seinere åra hatt som mål å stille liste i halvdelen av fylkene.

Av uheldige sammentreff av begivenheter stilte NKP kun lister til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 i Nordland, Troms, Oslo, Trondheim og Tranøy.

 

Valgresultatet ble som følger:

Oslo 240 stemmer

Nordland 143 stemmer

Troms 128 stemmer

Trondheim 104 stemmer

Tranøy 16 stemmer

I alt 631 stemmer

 

Da NKP ikke stilte til valg i Sør-Trøndelag fylke fikk de ikke delta i skolevalgene ved de videregående skolene i Trondheim. NKP og UngKom gjorde aktive framstøt overfor de som organiserte skoledebattene og valgtorgene ved de videregående skolene i Oslo, menslapp kun til i paneldebattene ved to skoler, og til valgtorgene ved 5 skoler. NKP fikk 59 stemmer ved skolevalget i Oslo.

Partiet Rødt deltok på alle skolevalgene, og slapp til i mange sentrale programmer på NRK og TV2 om sentrale tema som bolig mm., og gikk fram mange steder i landet.

H og FRP fikk sterk motgang i store deler av landet, og gikk tilbake.

AP holdt stand i Oslo og gikk fram på landsplan. Det samme med SV og Rødt.

SP gikk sterkt fram i distriktene, og demmet opp mot Sanners kommuneraseringsplaner, og Listhaugs undergraving av norsk landbruk og produksjon av norsk mat, og utsalg av landbrukseiendommer til markedspris.

Oslo og Akershus NKP doblet valgstemmene i bydeler omkring partikontoret på Grünerløkka. NKP i Oslo fikk mange forhåndsstemmer, og for første gang stemmer i alle bydeler. Laveste stemmetall ved Ullern bydel med 4 stemmer, 5 stemmer i en annen bydel, ellers fra 10 til 19 stemmer i de andre bydelene, og 26 stemmer på Grünerløkka. I vårt røde valgtelt på Karl Johan møtte vi flere unge og voksne som ønsket nærmere kontakt, og medlemskap.

NKP-lista i Oslo økte stemmetallet med 15 % fra 2013 til 2015, samtidig med at både Rødt og SV gjorde gode valg i Oslo, så et brukbart valg for NKP i Oslo.

Utskrift