ERKLÆRING fra den nordlige organisasjonene i kommunistpartier FINLAND, NORGE, DANMARK OG RUSSLAND

De nordlige organisasjonene i de kommunistiske partiene i Finland, Sverige, Norge og Russland har møttes årlig i de respektive landene. I år ble møtet avholdt i Ivalo, Finland den 13. og 14 juni. Denne gangen deltok også Danmark.

 

 

På konferansen diskuterte vi den politiske situasjonen i våre land og delte erfaringer om aktivitetene i våre partier. Fellestrekk nå er at det i alle land føres en konservativ politikk som gir mer profitt til selskapene og mer elendighet for vanlige folk. I alle våre land har kommunistene forsøkt å hindre forverring av levekårene.

 

Vi er også bekymret for miljøet. Naturen er spesielt sårbar i den arktiske regionen. Det er en økende gruvevirksomhet og boring etter gass og olje som har som mål å maksimere profitt, og selskapene tar ikke tilstrekkelig hensyn til kravene om vern av miljøet. Også fiske og fiskeoppdrett må drives i henhold til prinsippene om bærekraftig utvikling, og ta hensyn til behovene for beskyttelse av miljøet.

 

De planlagte internasjonale avtalene om frihandel og handel med tjenester (TTIP, CETA og TISA) må stoppes fordi de vil motarbeide beslutningsprosessene i de demokratiske systemene. 

Vi er enda mer bekymret for den økte NATO- aktiviteten i Arktis. Aktuelle eksempler er store Cold Response-krigsspill (neste gang i 2016 i Trøndelag, Norge), Joint Viking-krigsspill i mars i år i Finnmark (første store militærøvelse i fylket siden 1967), og den gigantiske NATO-ledede luftkrigs-øvelsen (Arctic Challenge Exercise) over de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland.

NATO vil ha alle de nordiske landene som allierte, og at de skal delta i militære trusler, gå til krig mot Russland og attpåtil bidra til å dekke utgiftene til krigen. Vi kan ikke akseptere det. Sverige og Finland er også aktivt en del i NATOs aktiviteter selv om de ikke er formelt medlemmer i NATO. For eksempel var amerikanske marinesoldater på trening sist vinter i Finland i Sodankylä garnison. Sverige og Finland har også underskrevet en avtale med NATO. Vertskapsavtalen betyr enda tettere bånd til NATO. Avtalen åpner også for utplassering av atomvåpen i Sverige og Finland.

I stedet for militær konfrontasjon bør det foregå en fredelig samhandling innenfor rammeverket av Arktisk Råd, og samarbeid om utnyttelsen av ressursene i Arktis.

  

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!