Finlands vertslandsavtale med NATO

Skrevet . Publisert i 2015

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len har analysert Finlands vertslandsavtale med NATO. Forsvarets kommandør undertegnet - med støtte i et vedtak i utenriks- og forsvarspolitiske komitéen, denne vertslandsavtalen i Storbritannia 4.9.2014.

 

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len krever att riksdagen skal behandle annulleringen av vertslandsavtalen og foreslår følgende:

Distriktsorganisasjonen anser at det langsiktige målet er å erstatte NATO med ett sikkerhetssystem som grunner sig på De forente nasjoner FN.

Uleåborg 27.6.2015

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len

Matti Aalto, sekretær for distriktet

 

Utskrift