2015

Norges Kommunistiske Parti sier nei til Finanstilsynets forslag til

Norges Kommunistiske Parti sier nei til Finanstilsynets forslag til boligfinansiering.

De råd Finanstilsynet er kommet med er et kynisk finansfaglig utspill og løser ikke boligproblemene i landet. Det er særlig ungdom og de som skal etablere seg for første gang som blir skadelidende.

Boligmarkedet har i de siste 20 år vært fullstendig dominert av private utbyggere som ensidig har hatt egen fortjeneste som hovedmål. Norge er det land i Europa som har færrest utleieboliger og vanskeligst marked å komme inn på for førstegangsetablerere. Norge bryter daglig menneskerettigheten til å skaffe seg bolig. Etter at regjeringen Willoch slapp det frie markedet løs på boligsektoren på 1980-tallet, har det vært en prisøkning på 330 % på boliger de siste 20 år. Hussøkende blir i dag ofre for økonomiske spekulanter. Det er ingen husleiereguleringer eller priskontroll. Det frie markedet bestemmer. Det vil aldri løse boligproblematikken. En sterk statlig og kommunal byggeinnsats må til. Husleiereguleringer og priskontroll må iverksettes. Husbankens lånerammer må økes slik at de dekker de reelle økonomiske behov. Det gjelder også kommunale startlån. Begge må være rentefrie, med avdragstid på 30 år. All økonomisk spekulasjon på boligmarkedet må straffes som enhver annen forbrytelse. Kommunen må rehabilitere sin eksisterende boligmasse og se hva som kan benyttes til bolig. De som har behov får bo gratis og betaler bare for energiforbruket. NKP sier klart nei til tilsynets forslag at for å komme inn på boligmarkedet skal det være strengere krav til egenkapital som i dag er på 15 % når man tar opp boliglån. De foreslår at det skal ikke være avdragsfrihet og man skal tåle renteøkning opp til 6 %. Forslaget løser ikke boligmangelen, den fører ikke til økt boligbygging og holder de unge (uten svært rike foreldre) utenfor. Dette vil øke klasseskillet i Norge på dette området som på alle andre.

Runa Evensen Leder
Stig Ødegaard 1. sekretær

Utskrift E-post

Til forsvar avytrings- og trykkefriheten

Norges Kommunistiske Parti vil uttale: På ny har det vært et attentat mot retten til å ytre seg fritt og å delta i åpne diskusjoner. I København ble det lørdag skutt i et forsamlingslokale hvor bl.a. deltakerne skulle ta for seg bruk av satire og karikaturtegninger i omtale av islam. Den kulturelle verdien av den type grove framstillinger av profeten Muhammed og islam som vi har opplevd, skulle opp til vurdering. En ungdom brøt seg inn og skjøt og drepte en journalist. Like etterpå ble en jødisk vaktmann ved en synagoge skutt og drept.

Kommunistene i Norge har alltid stått vakt om retten til frie ytringer, for trykke- og forsamlingsfrihet. Dette er grunnleggende verdier for arbeiderklassen og viktige våpen i klassekampen mot kapitalkrefter som på mange måter heller har forsøkt å sette munnbind på dissidenter som mener det motsatte, eller ignorerer dem helt. NKPs medlemmer kjenner forfølgelsene fra okkupasjonstiden da partiets organer måtte distribueres illegalt. Mange ble skadet og drept av nazistene under arbeidet for å dele ut det frie ord.

Kommunistene mener også at det er et klart ansvar for den som ytrer seg i forhold til dem som rammes av dem.

Vi har forståelse for at når menneskers dypeste og mest sårbare følelser blir tråkket på skapes det reaksjoner. De har krav på å bli respektert og lyttet til i samfunn som kaller seg siviliserte og tolerante. Men det kan ikke være noen grense for ytringsfriheten. Enten har man den helt og fullt, eller ikke. Derimot er det grenser for reaksjoner mot meninger og frie ytringer som ikke likes. Fysisk eller psykisk vold utgjør en helt uakseptabel grenseoverskridende svar uansett den grovhet og forsimpling karikaturer eller satirer måtte inneholde. Islams hellige krigere må bruke sin rett til motreaksjoner med pennen i kampen om sjelene i verden; ikke sverdet.

I kampen for ytringsfrihet er det også en kamp mot å stigmatisere alle muslimer som terrorister. Mer enn noensinne skaper brennemerking av muslimer fordommer uten reelt grunnlag. Slik propaganda tillater en hatefull dødsspiral, rettet mot muslimske arbeidere. Spiralen må brytes før Europa preges enda mer av høyre-ekstremisme.Vi ser det allerede i Ukraina, Baltikum, Ungarn, Tyskland m.m. Arbeiderklassen i verden har felles interesser, uansett religion og etnisitet. Det er fred, samarbeid og kampen mot imperialismen som undertrykker og utbytter folkene i verden.

Norges Kommunistiske Parti 
Runa Evensen
Leder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
runa@nkp.no 

Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

UTTALELSER FRA DE INTERNASJONALE KOMMUNISTISKE ARBEIDERPARTIENE OM PALESTINA OG

IMCWP uttrykker solidaritet med det Palestinske folkets motstandskamp, og med andre folk i området som er utsatt for den nye aggresjonen ledet av EU og USAs imperialistiske krefter og deres allierte Israel.

 

Den israelske regjeringen, som i de siste månedene har lettet spredningen for IS og Al Nusra terroristgruppenes styrker på den Syriske Golan-høyden og i de libanesiske regionene, fortsetter samtidig sin aggresjon mot det Palestinske folket ikke bare i Gaza men også på Vestbredden og i de okkuperte Palestinske områdene.

 

IMCWP fordømmer Israels aggresjon mot det Palestinske folk, og støtter det Palestinske folkets kamp for å stoppe koloniseringen, for frigjøring av fanger, og den effektive iverksettelsen av alle FN resolusjonene som krever deres rett til å flytte tilbake til sitt hjemland og etablere en uavhengig Palestinsk stat.

 

Etter statskuppet i februar 2014 ble statsmakten i Ukraina tatt av åpent fascistiske og borgerlig nasjonalistiske grupper som tente en konflikt som utviklet seg til en blodig borgerkrig. En krig som fører til drap på mange sivile, inklusive kvinner, barn og eldre. En krig som har ført til en human katastrofe i Donbass. Tusener er døde, titusener er såret, og mer enn en million søker asyl. Skoler og barnehager er ødelagt.

 

Det styrende oligark-regimet i Kiev som er avhengig av finansiell og politisk støtte fra USA, EU og NATO, har sluppet løs et folkemord på det ukrainske folket.

 

Det ukrainske regimet i Kiev har innført stram sensur i media, hindrer tilgang til objektiv informasjon, og sprer direkte løgner og desinformasjon fra de offentlige strukturer på alle nivå.

 

Ukrainas KP utøver hard kritikk av de oligarkiske fascistene som har tatt makten i Ukraina, og krever øyeblikkelig opphør av brodermordkrigen. Ukrainas KP blir stevnet for retten og undertrykt pga. sin klare prinsipielle holdning. Myndighetene bruker all sin makt for å ødelegge det kommunistiske partiet, for å undertrykke folkets vilje, for å fordømme den kommunistiske ideologi som sådan, klare kjennetegn ved alle fascistiske og diktatoriske regimer.

 

Vi oppfordrer alle kommunist- og arbeiderpartier å hjelpe og støtte kommunistene og arbeiderbefolkningen i Ukraina i deres kamp mot fascismen og oligarkiet, i kampen mot internasjonal reaksjon og regimet i Kiev som ikke gjør noe for å stoppe broderkrigen og ikke engang følger vedtatte internasjonale traktater.

 

Bare felles innsats av alle progressive krefter kan hindre den avskyelige krigen som USA og deres allierte har sluppet løs på Ukrainas territorium! 

 

Svend Haakon Jackobsen, internasjonal sekretær NKP

Utskrift E-post

TIL KAMP MOT NY ARBEIDSMILJØLOV!

Regjeringa vedtok den 12. mars endringer i arbeidsmiljøloven som får store negative følger for arbeidere og arbeidslivet i Norge. Vi ser den reaksjonære regjeringens vedtak som tilpasset lovene i EU. Det betyr en betydelig økt makt til arbeidsgivere og pengemakten. Det fører til forverrete vilkår for arbeiderklassen og knusing av fagbevegelsen. Denne endrete loven er en klasselov som befester kapitalismens makt i samfunnet. Den er helt i strid med synet til en samlet fagbevegelse, som den 28. januar streiket over hele landet med over 100 000 fagorganiserte. Derfor oppfordrer Norges Kommunistiske Parti til samlet kamp mot den nye loven. Det er særlig følgende forhold som må reverseres.

Overtid Grensen for overtid som arbeidsgiver kan pålegge den enkelte økes fra 10 til 15 timer per syv dager, og fra 25 til 30 timer per fire uker sammenhengende. NKP viser til at risikoen for ulykker og feilhandlinger øker med lengden av arbeidsdagen. Dette er også ødeleggende for privatlivet. Loven vil føre til at maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker flyttes i favør av bedrifts- og kapitaleierne.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Arbeidsmiljøloven åpner for ordninger slik at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes over en periode. NKP mener at forslaget om økte grenser for overtid og forslag til endring av gjennomsnittsberegning av arbeidstida er et angrep på det organiserte arbeidslivet. Fagbevegelsens makt reduseres. NKP er overbevist om at fagbevegelsen har best kompetanse når det gjelder arbeidstidsavtaler. Det er fortsatt slik at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Søndagsåpne butikker Handel og Kontor, HK, er sterkt imot søndagsåpne butikker. NHO Handel er på linje med HK i denne saken. Coop og Norges-gruppen ønsker heller ikke søndagsåpne butikker Handel på alle dager vil føre til økte kostnader og dermed høyere matpriser. Det er også et massivt flertall mot søndagsåpne butikker i befolkningen!

Midlertidig ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak Arbeidsmiljøloven fastslår at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Regjeringen går inn for midlertidig ansettelse for en tidsbegrenset periode. Begrunnelsen for dette er at det skal bli lettere for flere å prøve seg i arbeid, samtidig som risikoen for «feilansettelser» reduseres. Arbeidsmiljøloven åpner allerede i dag for inntil 6 måneders prøvetid. Økt bruk av midlertidige ansatte er direkte i strid med fagbevegelsens kamp for faste ansettelser. De midlertidige ansatte får de mest ubekvemme og risikofylte arbeidsoperasjonene. Vi vet nok om at midlertidig ansatte har høyere forekomst av psykiske plager og arbeidsskader enn fast ansatte Midlertidige ansatte får stor grad av utrygghet, også økonomisk. De får ikke innvilget lån. Det vil svekke det organiserte arbeidslivet. Vi går mot et samfunn med løsarbeidere. Titusenvis av midlertidig ansatte må bøye nakken når sjefen gir kommando, som ikke vet om de får lån til leilighet, som ikke tør å si fra når sikkerhetsbestemmelsene brytes på arbeidsplassen. LO mener at flere midlertidige stillinger LO mener at flere midlertidige stillinger verken gir flere jobber eller gjør det enklere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet.

DEN NYE ARBEIDSMILJØLOVEN ER EN KLASSELOV Derfor oppfordrer NKP fagbevegelsen til å bruke alle midler for å reversere loven. NKP vil stå solidarisk med dere.
Geir Skavern Leder NKP Midt-Norge

Utskrift E-post

RUSSLAND STENGER GASSLEVERANSE GJENNOM UKRAINA TIL 6 EUROPEISKE LAND

Tyler Durden, Information Clearinghouse 15. januar 2015 – Vladimir Putin beordret den russiske energi giganten Gazprom å stenge gasstilførselen til og gjennom Ukraina, bl.a. med argumentet iflg. The Daily Mail at naboen har tappet og stjålet russisk gass. Som følge av denne «transitt risikoen for europeiske forbrukere gjennom Ukrainsk territorium» har Gazprom redusert gass eksporten til Europa med 60 %, og på denne måten kastet kontinentet inn i en energikrise «i løpet av timer.»

EU raste over at den plutselige stansen til noen av deres medlemsland var «fullstendig uakseptabelt»,» men Gazproms Alexey Miller tilføyde seinere at Russland planlegger å flytte alle sin gass overføringer fra Ukraina til en ledning via Tyrkia; og Russlands Energiminister Alexander Novak bekreftet utvetydig, «endelig beslutning er fattet.»

Blomberg rapporterer, Gazprom, verdens største leverandør av naturgass, planlegger å transportere 63 billioner kubikkmeter gass gjennom en foreslått forbindelse under Svartehavet til Tyrkia, som fullt ut vil erstatte forsendelsene via Ukraina, sa ledende utøvende sjef Alexey Miller under diskusjonene. Omtrent 40 % av Russlands gass eksport til Europa og Tyrkia går gjennom Ukrainas nettverk fra Sovjettiden.

Iflg. The Daily Mail sa gasselskapene i Ukraina i dag morges at Russland fullstendig hadde stengt av gasstilførselen. Seks land rapporterte om en fullstendig stengning av russisk gasstilførsel via Ukraina i dag, som er en skarp økning i striden om energi som truer Europa i det vinteren setter inn. Bulgaria, Hellas, Makedonia, Romania, Kroatia og Tyrkia har alle rapportert om en stopp i gassforsendelsene fra Russland gjennom Ukraina.

Blomberg fortsatte å melde – Alexey Miller sa «vi har informert våre Europeiske partnere, og nå er det opp til dem å få på plass nødvendig infrastruktur fra den Tyrkisk-greske grensa.» Russland vil ikke skade sin image ved å skifte over til Tyrkia fordi landet alltid har vært en pålitelig gass leverandør og har aldri misligholdt sine forpliktelser sa Russlands energiminister Alexander Novak til reportere i Moskva i dag etter møtet med EU kommisjonens visepresident Maros Sefcovic.
«Beslutningen er fattet,» sa Novak. «Vi varierer og eliminerer risikoen i upålitelige land som har skapt problemer i årene som har gått, også for europeiske forbrukere.»

Regninga går til Europa (dvs.Washington) - det holder på å bli veldig kaldt i Europa.
(Husk konsekvensen av kulda gjorde europeerne veldig forbannet siste gang!)

 

Aktuell kommentar av internasjonal sekretær i NKP

Svend Haakon Jackobsen

Utskrift E-post

HØRING VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY POSTLOV OG POSTFORSKRIFT

Innledning
Samferdselsdepartementet sendte den 22. oktober 2014 forslag til ny postlov og postforskrift på høring. Norges Kommunistiske Parti(NKP) vil med dette gi sitt høringssvar.
Historikk
I 1997 ble EUs første postdirektiv vedtatt. Da ble det åpnet for konkurranse for postsendinger over 350 gram. Direktivet fastsatte også krav til postutlevering minst 5 dager i uka. Fem år senere, i 2002, ble EUs andre postdirektiv vedtatt. Det åpnet for konkurranse for postsendinger over 50 gram. EUs tredje postdirektiv ble vedtatt i 2008. Med det tredje postdirektivet ble det åpnet for full konkurranse om all postlevering. Kravet om minimumsnivået på postutlevering ble videreført.
Både EUs første postdirektiv og EUs andre postdirektiv er gjennomført i Norge. EØS-avtalen åpner for å reservere seg mot direktiver fra EU. Denne muligheten ble benyttet av regjeringen Stoltenberg i 2011 når det gjaldt EUs tredje postdirektiv. I Sundvoldenerklæringen erklærte Solberg-regjeringen at den ville oppheve reservasjonen.
Gjeldende postlov
Posten Norge AS har etter gjeldende postlov enerett på postomdeling av brev under 50 gram. Loven pålegger Posten Norge AS leveringsplikt 6 dager i uka, noe som er oftere enn minimumskravet i EUs tredje postdirektiv om fem dager i uka.
Utvikling
Gjennom hele totusen-tallet har vi sett et synkende postvolum grunnet teknologisk utvikling. Dette har også redusert inntektene til Posten Norge AS fra adressert post. Det er grunn til å anta at denne utviklingen vil fortsette i årene fremover.
Posten Norge AS har gjennom tiltak redusert kostnadene, noe som har redusert effekten av færre postsendinger.
EUs tredje postdirektiv
Dersom Stortinget vedtar EUs tredje postdirektiv, vil det føre til at Posten Norge AS mister sin enerett til formidling av post med porto under 50 gram. Vi får da full konkurranse når det gjelder postformidling i Norge.
Postomdeling i sentrale strøk gir i dag Posten Norge AS et overskudd. Dette overskuddet benyttes til å dekke opp deler av underskuddet for postomdeling der denne tjenesten ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom. Samlet blir det likevel et underskudd som staten finansierer. Størrelsen på statlig kjøp(etterberegnet) var i 2010 på kroner 116 millioner, og i størrelsesorden kroner 180 millioner både i 2011 og 2012.
Konkurranse om postomdeling for brev med porto under 50 gram vil bare være attraktivt i de områdene det er mulig å få et overskudd. Det vil være i sentrale strøk. Konkurransen vil føre til at Posten Norge AS mister distribusjonen helt eller delvis i disse områdene. Overskudd som Posten Norge AS i dag har i disse områdene vil da tilfalle private bedrifter. Dette vil virke negativt inn på Posten Norge AS sitt økonomiske resultat. Siden Posten Norge AS har leveringsplikt i de områdene det ikke er andre distributører, så må statlig kjøp økes. Oslo Economics har onsdag 14. januar i år offentliggjort en rapport om statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025. I følge denne rapporten kan konkurranseutsettingen øke behovet for statlig kjøp med oppimot en milliard kroner årlig i 2025. Oslo Economics har i sine beregninger forutsatt 5 dagers postombæring.
Postomdeling på lørdager
Dagens postlov stiller krav om postomdeling 6 dager i uka. I høringsnotatet foreslås det at postomdeling på lørdager ikke lenger skal være en leveringspliktig tjeneste. Dette vil også ramme lørdagsomdeling av aviser grunnet likebehandling av aviser og øvrig post. I følge landsforeningen for lokalaviser vil 15 prosent av landets aviser ikke bli delt ut dersom postombæring på lørdager faller bort. NKP frykter at dette vil få negative følger for mange aviser. Vi ser for oss fall i opplagene, forverret økonomi for aviser, redusert bemanning og i verste fall avisdød. Et mangfold av aviser er viktig for den opplyste debatten. NKP mener at postomdeling 6 dager i uka er viktig for å opprettholde servicenivået i samfunnet
Departementet har beregnet kostnadene for lørdagsomdeling av aviser i områder uten eget distribusjonsnett til mellom 50 og 120 millioner kroner. Dersom det i ny postlov blir stilt krav om 5 dagers postomdeling, ser NKP det som viktig at det gjennomføres statlig kjøp av lørdagsomdeling av aviser i områder hvor det ikke er eget distribusjonsnett for aviser.
Enhetsporto
I paragraf 11 i lovutkastet foreslår departementet å videreføre ordningen med geografisk enhetsporto for postsendinger inntil 50 gram. Departementet foreslår at dette begrenses til enkeltsendinger. Når det gjelder massesendinger vil det være konkurransen i markedet som vil avgjøre prisen. Vi vil da få et marked hvor enhetsportoen er truet.
Arbeidsforhold
I høringsnotatet legger departementet til grunn at konkurranseutsettingen ikke vil føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår i næringen.
NKP viser til erfaringer fra flere land der full konkurranse er gjennomført. Vi ser at utviklingen går i retning av økt bruk av deltidsstillinger, innleie og kontraktører. Lønnsnivået presses nedover. Også i Norge har vi et betydelig problem, og et økende problem, med sosial dumping i mange bransjer.
Erfaringsmessig er det også slik at privatisering fører til lønnsnedgang og dårligere pensjonsordninger for de ansatte. Dette har vi også sett i Norge når drift av sykehjem og barnehager konkurranseutsettes og drives av private bedrifter.
Postomdeling er arbeidsintensiv. Her vil nivået på lønns- og arbeidsvilkår være en viktig faktor for å kunne vinne kontrakter. Da vil det bli et konkurransefortrinn for en bedrift å ha billig uorganisert arbeidskraft.

Konklusjon
NKP arbeider for at EØS-avtalen skal erstattes med en reforhandlet handelsavtale. EØS-avtalen gir Norge adgang til å reservere seg mot enkeltdirektiv. Da regjeringen Stoltenberg benyttet denne muligheten i 2011 mot EUs tredje postdirektiv, var det første og hittil eneste gang dette har skjedd siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Av den grunn er det også viktig at reservasjonen opprettholdes, fordi det vil gi Norge erfaring med eventuelle konsekvenser.
Oslo Economics har i sin rapport fastslått at konkurranseutsettingen vil medføre store kostnader for samfunnet. I 2025 kan merkostnadene bli opptil en milliard kroner i året, da under forutsetting av postomdeling 5 dager i uka. Dette er penger som vi vil se igjen som overskudd hos private bedrifter. Alternativt kan denne milliarden dekke drift av om lag 1 400 sykehjemsplasser i året. Etter NKP sitt syn er det en bedre prioritering.
For NKP er hensynet til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk et vesentlig moment. Dårligere lønn og arbeidsvilkår kan fort bli en realitet, noe som vi har sett i flere land.
NKP ønsker primært å opprettholde postomdeling 6 dager i uka fordi det sikrer et høyt servicenivå. Dersom det i fremtida blir postomdeling 5 dager i uka, så er det viktig med statlig kjøp av lørdagsombæring av aviser.
Det er et viktig prinsipp at portoen er uavhengig av avstand. Dette er viktig for privatpersoner og næringsliv i distriktene. Når det gjelder massesendinger vil markedet bestemme prisen. Enhetsportoen er under press.
Anbefaling
NKP kan ikke se noen argumenter for at EUs tredje postdirektiv skal gjennomføres i Norge. Reservasjonen må opprettholdes. NKP vektlegger postomdeling 6 dager, sekundært må lørdagsomdeling av aviser opprettholdes.

Utskrift E-post

Finlands vertslandsavtale med NATO

Finlands kommunistiske partis distriktsorganisasjon i Uleåborgs len har analysert Finlands vertslandsavtale med NATO. Forsvarets kommandør undertegnet - med støtte i et vedtak i utenriks- og forsvarspolitiske komitéen, denne vertslandsavtalen i Storbritannia 4.9.2014.

Les mer …

Utskrift E-post

SYRITZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 NORGES KOMMUNISTISKE PARTI MENER:

SYRIZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 

     

Venstrealliansen, Syriza, vant parlamentsvalget i januar ved i hovedsak å nekte å betale gjelden til Troikaen og dens finansinstitusjoner på Den europeiske sentralbankens(ECB), Det Internasjonale Pengefondets (IMF) og EU-kommisjonens folkefiendtlige betingelser.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!