Mot fascistisk sammensvergelse i Venezuela

Politbyrået i Venezuelas Kommunistiske Partis (PSV) Sentralkomite gjentar at aktiveringen av fascistgrupper og offensiven fra de store transnasjonale media-selskapene mot vårt land støtter opp under USA-imperialismens internasjonale interesser, som hele tida konspirerer mot forandringsprosessene som det Venezuelanske folket bygger.

 

 

Aksjonene til disse små grupperingene, som ikke legitimt representerer de sammensatte opposisjonskreftene, er ikke av demokratisk og folkelig karakter, de søker heller å trekke vårt land inn i en lovløs situasjon gjennom sine opprør, vandalisme, skremsler og mord på uskyldige tilskuere.

 

Derfor bekrefter PCV sin urokkelige støtte til den nasjonale regjeringen ledet av president Nicolás Maduro til forsvar av suvereniteten, uavhengigheten og selvbestemmelsesretten til vårt folk, og uttrykker sin forpliktelse til å utføre enhver kamp i gatene og på arbeidsplassene om nødvendig, for å isolere, svekke og bekjempe den fascistiske sammensvergelsen, og sikre grunnlaget for utviklingen og fordypningen av revolusjonen.

 

PCV oppfordrer til å bygge den sterkeste enhet i arbeiderklassen og folket for å møte den imperialistiske høyrevingens aksjoner, uten arroganse , hegemoniske hensikter, ensidig opptrekkeri eller falsk enstemmighet, ut fra forståelsen av at det foreligger objektive forhold i vårt land som begunstiger det fascistiske eventyret.

 

Det er i denne sammenhengen at PCV har besluttet å delta og støtte opp under oppfordringen fra president Maduro om mobiliseringen tirsdag 18. februar, for undertegning av oljearbeidernes avtale for 2013-2015, på tross av vår stående kritikk av forholdene og innholdet i en slik avtale og FUTPV`s ekskludering av flere legale fagforeninger, som er fordømt overfor Arbeidsministeriet, og er ubesvart.

 

Vårt parti, som har kjempet sammen med Venezuelas folk i nesten 83 år, som er en revolusjonær, uavhengig og kritisk organisasjon med sitt eget program og agenda, vil fortsette å fostre klasseorienterte fagforeninger, styrke arbeiderbevegelsen, forsvare arbeidernes rettigheter på et klassemessig grunnlag, og fremme en genuin revolusjonær politisk og organisk enhet i folket og arbeiderklassen for å bygge et nytt styrkeforhold mellom klassekreftene som muliggjør åpning av en sannferdig vei til Sosialismen.

 

Caracas, 17. februar 2014

PB Sentralkomiteen PCV

 

Les også
Voldelige handlinger fra fascister i Venezuela ungkommunist.no
US support for regime change in Venezuela is a mistake theguardian.com

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!