Washington har satt verden på veien til krig

Paul Craig Roberts, Information Clearing House, 16.Mars 2014 – Hvorfor er Washington så sterkt imot Krims selvbestemmelse. Svaret er at hovedhensikten til Washingtons kupp i Kiev var å få den nye marionett regjeringen til å kaste Russland ut fra sin Svartehavsflåtebase på Krim.

 

Washington kan ikke bruke den regjeringen de har fått innsatt i Ukraina til dette dersom Krim ikke lenger er en del av Ukraina.

Hva Washington har gjort helt klart er at «selvbestemmelse» er et våpen som brukes i forhold til Washingtons agenda. Dersom selvbestemmelse fremmer Washingtons agenda, så er de for det. Hvis selvbestemmelse ikke fremmer Washingtons agenda, så er de mot det.

Den Washington-initierte FN Sikkerhetsråds resolusjonen som ble nedlagt veto mot av Russland, erklærer feilaktig at folkeavstemningen på Krim, som ble krevd av folket «ikke kan ha gyldighet, og ikke kan danne grunnlag for noen endring av Krims status, og oppfordrer alle stater, internasjonale organisasjoner og spesialiserte organer til ikke å anerkjenne noen endring av Krims status på basis av denne folkeavstemningen og avstå fra handlinger som kan tolkes som en anerkjennelse av en slik endret status.»

Washington kunne ikke vært klarere at de er totalt imot Krims selvbestemmelsesrett.

Washington krever feilaktig, at folkeavstemningen ikke er gyldig uten at hele befolkningen i Ukraina får stemme og støtter Krimbefolkningens beslutning. Det er viktig å notere seg, at da Washington stjal Kosovo fra Serbia, så lot de ikke serberne få stemme over dette. La oss se igjennom Washingtons lange rekke av hykleri og egennyttige falske standarder. La oss bruke Washingtons argument, at for at en forandring i Krims status skal være gyldig, så må dette voteres over av befolkningen i det landet som en forlater. Hvis dette er tilfelle, så har Krim aldri vært en del av Ukraina.

Etter Washingtons oppfatning av internasjonal rett, så er Ukraina fremdeles en del av Russland. Da Krustsjov overførte Krim (uten Svartehavsbasen Sevastopol) til Ukraina, fikk ikke russerne være med å stemme over dette. Derfor er det ut fra Washingtons egen logikk ikke gyldig å anerkjenne Krim som en del av Ukraina.

Dette gjelder også for andre deler av Russland, som Lenin overførte til Ukraina. Etter logikken i Washingtons FN resolusjon, så er store deler av Ukraina ikke en legitim del av Ukraina…. Trenger du flere bevis for at krisa i Ukraina er grepet ut av tynne lufta av renkemakerne i Washington, som skapte krisen for å svekke Russland militært….

USAs regjering styrtet en valgt demokratisk Ukrainsk regjering og beskylder Russland for å ha «invadert og annektert Krim» for å avlede oppmerksomheten fra at Washington styrtet Ukrainas demokrati. Det sitter ikke en valgt regjering i Kiev. Medløperne som opptrer som regjering i Kiev er innsatt av Washington. Hvem har ellers valgt dem?...

La oss gå ut fra, at Rand Pauls løgn i Time er sant: «Så er Vladimir Putins invasjon i Ukraina en grov krenkelse av den nasjonens suverenitet, og en krenkelse overfor det internasjonale samfunn», …. Da følger Putin presedens skapt av Clinton i Serbia, av Bush i Afghanistan og Irak, og av Obama i Afghanistan, Libya, Syria og Ukraina. Washingtons argument er da redusert til: «Vi er den eneste og uunnværlige nasjon som kan oppføre oss slik, ingen andre land kan det.»….

Som jeg har påpekt følger propagandaen og løgnene utarbeidet av Washington, deres europeiske medløpere, N.Y.Times, Time og alle vestlige media veien til krig, slik som ledde til 1.verdenskrig. Dette skjer rett foran våre øyne!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!