Angrep på lederen for Ukrainas Kommunistiske Parti

Det kan umulig bli frie valg i Ukraina under presidentvalget 25. mai. På territorier som kontrolleres av kupp-regjeringen hersker terror. Fascistiske bander, frikorps, finansiert av oligarkene, Høyre-sektor integrert i ny-etablert `nasjonalgarde`, leiesoldater fra CIA og FBI opptrer uten enhver respekt for lov og rettssikkerhet. Særlig hatefulle er angrepene mot Ukrainas kommunister. Generalsekretær i UKP, Petro Simonenko, ble utsatt for politisk attentat 16. mai.

 

 

RedGlobe har følgende melding: Simonenko er med i TV-debatt. Under sendingen erklærer han at han trekker sitt kandidatur ved presidentvalget, 25/5-2014. I Ukraina hersker kaos og anarki etter statskuppet i februar. Ukraina er i krig og mister territorier.

Situasjonen er framfor alt meget alvorlig i regionene Donetsk og Lugansk på grunn av Kievs militære operasjoner der. Samtidig har oligarker opprettet og finansiert privat-hærer med paramilitære strukturer som nynazistiske `Høyre Sektor`. Under slike forhold er det ikke mulig å gjennomføre valg.

I det Simonenko med ledsagere vil forlate TV-studio, blokkeres utgangen av fascister. UKP-sjefen skriver på UKPs hjemmeside: `Bygningen omringes av maskerte aktivister fra ekstrem-høyre-grupper`. Derfor forlater vi TV-huset via bakdør og deler oss på 8 kjøretøy. Angriperne oppdager åpenbart manøveren og begynner sin forfølgelsesjakt: `De blokkerer flere gater med bilene sine og klarer til slutt å stoppe oss. Vi er i en felle og kan ikke komme oss unna først. .

Aktivister fra ultra-høyre, som oppdager oss på Melnikov-gata, begynner å ødelegge bilen og kaster molotov-cocktails på oss. Jeg er i baksetet når bilen rammes av en brannsats. Gjennom vinduene springer vi raskt ut og kommer oss unna`. Samme fredag legger 2 representanter for Julia Timosjenkos Fedrelandsparti fram forslag i parlamentet om å oppløse kommunistpartiet. Til nå er det ikke mulig å finne ordlyd i forslaget. Åpenbart reagerer har de 2 representantene på appell fra kupp-president Olexander Turtsjinov forrige tirsdag, om `å forby UKP på grunn av partiets `separatistiske aktiviteter`.

For å forstå politiske konsekvenser av disse angrepene på UKP må vi tilbake til valgresultatet fra parlamentsvalget i 2012 og minne om hva partiets generalsekretær, Petro Simonenko sier i januar 2014, 6 uker før kuppet: i en artikkel, gjengitt i Friheten, ultimo januar: Hvordan kan Ukraina unngå borgerkrig? Da uttaler Simonenko seg om partiets forslag til løsning av krisen.

`UKP foreslår følgende tiltak i januar 2014:

  • Folkeavstemning om utenriks-integrasjon
  • En politisk reform fjerner president-institusjonen og innfører parlamentarisk republikk med mer lokaldemokrati
  • Overgang til forholdstallsvalg
  • Det etableres uavhengige `folkekontroll-organ` for innbyggerne, med utvidete fullmakter for å stanse forvaltningskaos og få kontroll med maktapparat og politikere
  • En rettsreform med valg av dommerE

Fra starten av har vi advart mot å avvise demokratiske løsninger på sosiale konflikter. Forbud mot all-ukrainsk folkeavstemning, som regjering og `opposisjon` i fellesskap har ansvaret for, kan føre til katastrofe. Så lenge det ikke er for sent og det ennå er mulig, fordømmer vi ultra-høyre-ekstremisme.

Vi må søke fredelige veier ut av krisen. Vi ber folk slutte med å la seg manipulere av provokasjoner. De må kreve gjennomføring av forhandlinger på grunnlag av forfatningen. I forhandlingene må presidenten og lederne for landets politiske partier og samfunnsmessige organisasjoner delta.

Kommunistene i Ukraina ser ingen andre muligheter om vi skal klare å stoppe voldsspiralen og redde landet!

Når partiet fram til i dag utsettes for voldelige angrep fra nettopp de kreftene det advarer mot så tydelig i januar 2014, er det grunn til å minne om presten Martin Niemöllers advarende og tankevekkende oppsummering av sine personlige erfaringer med nazi-fascismen i Tyskland på 1930-tallet. De er skremmende aktuelle.

Martin Niemöller (1892-84) er prest i den tyske evangeliske kirken på 1930-tallet. Han er nazi-medløper i starten, men når han ser hvor terroren bærer hen, blir han en av mange som viser personlig mot og står opp mot fascismen. Han er KZ-fange fra 1938 til 1945.

De berømte linjene, publisert skriftlig i ulike versjoner, må vi aldri glemme. Jeg legger til en ny linje som sammenfatter artikkelen om antikommunismen i Ukraina i dag. Ordene til Niemöller hjelper oss effektivt mot volds-rasisme, udemokratisk og antisolidarisk politikk, pakket inn i demagogisk, som ulv i fåreklær:

`Først hentet de kommunistene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist.

Jeg tiet da de sperret inn sosialdemokratene, for jeg var jo ikke sosialdemokrat

Så hentet de fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke fagorganisert.

Så hentet de jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde.

Så utryddet de uverdige bønder, men da sa jeg heller ingenting, for jeg var verdig bonde.

16. mai 2014 angrep de kommunisten Petro Simonenko. Han forsvarte lokaldemokrati, rettssikkerhet og fred Ukraina.

Til slutt hentet de meg, men da var det ingen tilbake som kunne protestere.

Per Lothar Lindtner: Kilde: UKP/Ria Novosti/Redglobe, 18/5-2014.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!