Regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

19.06.2014
Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer Høyre/FRP-regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, som sosialminister Eriksson presenterte onsdag 18.06.2014. Det foreslås at det skal bli lettere å tilsette på midlertidige kontrakter, en forverring av arbeidstidbestemmelsene, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie, og undergraving av likebehandlingsprinsippet.

Høyre og FRP er monopolkapitalistenes politiske leiesvenner i staten. Forslagene svekker arbeidernes tilkjempede rettigheter, det blir flere løsarbeidere, som fører til mer svart arbeid og økt sosial dumping. Forslagene har en hensikt; å øke monopolenes profitter. Borgerskapet, de få rike og mektige skal bli enda rikere på arbeidernes bekostning. EØS-avtalen fører til at EUs nyliberalistiske kapitalistiske politikk føres inn i norske lover.

Dette svekker arbeidernes makt og rettigheter, og styrker de monopolistiske arbeidskrafts- kjøperne og deres organisasjoner NHO og Virke m.fl. NKP støtter solidarisk fagbevegelsen og arbeiderklassens kamp mot angrepene fra monopolkapitalen og deres politiske leiesvenner i Høyre og FRP!

Arbeiderklassens tilkjempede rettigheter er i det kapitalistiske Norge under stadige angrep. EØS-avtalen styrker monopolene og svekker arbeidernes og folkets rettigheter. For at arbeiderklassen på sikt skal komme seg ut av denne situasjonen må de føre en seierrik kamp for Norges utmeldelse fra EØS-avtalen, for å sikre fagbevegelsens og arbeiderklassens makt, som er nødvendig for å kunne nedkjempe det lille styrtrike borgerskapet og frata dem makten i samfunnet, slik at arbeiderklassen, folkeflertallet som skaper verdiene i samfunnet skal få bestemme, og styre landet til beste for folket.

Oslo, 19. juni 2014

NKP Sekretariatet Jørgen Hovde, leder

Svend Haakon Jacobsen, generalsekretær

Emneord: arbeid , høyrefrpregjering, arbeidsmiljøloven, tariffavtale

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!