2014

HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I PARTIREVISJONSUTVALGET

De områder som er nevnt i høringsforslaget vedrørende ansvar, kontroll og innsyn synes å være ukontroversielle. Vi har ingen kommentarer til utvalgets sammensetning, krav om innsyn og kontroll og myndighetsområder. Viktig er det at diskresjon er i varetatt gjennom forvaltnings- og revisorloven. Gaver styres gjennom tjenestemannsloven.

Les mer …

Utskrift E-post

Åpent brev om valgloven

08.01.2014
Norges Kommunistiske Partis (NKP) landsmøte 2. – 3. november 2013, oppfordrer den nye regjeringen til å endre dagens valglov, som tvinger småpartier til å samle underskrifter i forkant av hvert eneste valg, i hvert fylke og kommune.

Les mer …

Utskrift E-post

Edward Snowden foreslås som kandidat til Nobels Fredspris

26.01.2014
Verdenssamfunnet har gjennom Snowdens sivile mot fått en innsikt i USAs overvåking og forakt for andre staters ukrenkelighet som ble undertegnet av USA og andre land i Helsinki-avtalen om fred og nedrustning allerede i 1975. Når andre land, både venner, allierte og «fiender», blir gjenstand for en grundig tapping av informasjoner fra alle medier til USAs militære og amerikanske bedrifters eget bruk er dette ikke annet enn spionasje.

Les mer …

Utskrift E-post

Utviklingen i Ukraina

13.03.2014
Den seinere tidas dramatiske utvikling i Ukraina betyr ikke «seier for demokratiet» for de påstått «revolusjonære», som det er omtalt av massemedia i USA og EU, men en svært farlig utvikling for folket i Ukraina selv. Reaksjonære politiske krefter, ideologiske etterkommere fra Nazistene, har kommet fram på den politiske «overflaten» med støtte fra EU og USA.

Les mer …

Utskrift E-post

Regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

19.06.2014
Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer Høyre/FRP-regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, som sosialminister Eriksson presenterte onsdag 18.06.2014. Det foreslås at det skal bli lettere å tilsette på midlertidige kontrakter, en forverring av arbeidstidbestemmelsene, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie, og undergraving av likebehandlingsprinsippet.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!