2013

Kjente løgner om masseødeleggelsesvåpen

NATOs terrorfront bryter sammen i Syria. USA søker å rettferdiggjøre en intervensjon med kjente løgner om masseødeleggelsesvåpen. Det er for såvidt riktig at det nå har blitt brukt kjemiske våpen i Syria, men det er de syriske opprøerne som står bak, melder Reuters.

Utskrift E-post

ALBA - en konsolidert realitet

ALBA er en konsolidert realitet i politisk og økonomisk sammenheng, fordi det er sammensatt av revolusjonære, tapre og modige regjeringer, erklærte Venezuelas vise-president Nicolàs Maduro i dag, da han talte på det 10. Politiske Rådsmøtet i denne regionale alliansen.

 


Når det gjelder framgangen i «SUCRE» - det enestående regionale betalingskompensasjonssystemet – en virkelig valuta til bruk i handelen mellom medlemmene i den Bolivariske allianse for folkene i vårt Amerika – handelsavtalen mellom folkene (ALBA TCP), bemerket Maduro: «Det er levedyktig, nødvendig og mulig å ha sitt eget pengesystem.»

 

De progressive og anti-imperialistiske kreftene i regionen som er forent i ALBA stadfestet på nytt, at stilt overfor ødeleggelse, krig og den økonomiske, sosiale og politiske krisa generert av kapitalismen, så framkommer menneskehetens redning og beskyttelse fra hjertet av Amerika, rapporterte Prensa Latina.

 

Cuba gjentok sin solidaritet med Venezuelas president Hugo Chavez under ALBAs 10. Politiske Rådsmøte. Jeg kommer med en revolusjonær omfavnelse fra lederen av den cubanske revolusjonen Fidel Castro, fra president Raûl Castro og regjeringen og folket på øya, til president Hugo Chavez, som kjemper med mot og beslutsomhet for å gjenvinne helsa, uttrykte Cubas utenriksminister Bruno Rodrigues til Prensa Latina.

 

Rodrigues uttrykte på nytt Cubas støtte presidenten, revolusjonen han leder, og det venezuelanske folket, som er bevisst hva de har vunnet, har gjort framgangen i den Bolivariske prosessen irreversibel, på tross av ytre og indre trusler om de stabilisering og aggresjon.

 

Han uttrykte også takk til den regionale blokkens positive mottakelse av ratifiseringen av Raûl Castro som president på Cuba. Slike handlinger viser aksept for forskjeller og den suverene måten det cubanske folket har uttrykt seg i forbindelse med gjenvalg av Raûl Castro under konstitueringen av en ny Nasjonalforsamling, bemerket Rodrigues.

 

 

  • NKP

Utskrift E-post

Norske politikere vil kriminalisere romfolk for å utvise dem

Oslo Bystyre vedtok onsdag 14. mai med stort flertall slik presisering av politivedtektene: «I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet.» Aftenposten Oslo by torsdag 16. mai opplyste kun at SV, Rødt og Miljøpartiet de grønne gikk imot.

Romfolket har historisk sett blitt dårlig behandlet, og har små muligheter til å livnære seg i Europas fattigste hjemland Romania. Kriserammete EU vil i liten grad bedre forholdene for deres fattige folk. Det er derfor helt naturlig at arbeidsløse romfolk og andre søker til rike Norge. Ingen ønsker å være fattige, måtte tigge og sove ute vinterstid, men de forsøker å overleve på den måten som er mulig.

 

Per Fugelli fikk tildelt Fritt ords pris, og trakk i sin tale sammenlikninger mellom hvordan romfolket behandles i vårt land i dag, og hvordan jødene tidligere ble forfulgt som folk, med grov rasisme, med egen jødeparagraf, landsforvisning, nektet adgang til riket, og nazistenes deportasjon med Donau til tilintetgjørelsesleire.

Som vi kjenner til, er romfolket også blitt utsatt for slike forfølgelser.

 

Prester reagerer på forbudet, og har invitert kirkeansatte og lekfolk til å demonstrere mot kommunens vedtak, ved å sove ute i Sofienbergparken i Oslo natt til tirsdag 21. mai. Kari Veiteberg, prest i Kirkens bymisjon i Bergen la forslaget ut på Facebook, og over 60 har hittil sagt de vil delta. Veiteberg, som tidligere har bodd i Oslo, stiller seg uforstående til bystyrevedtaket.

 

Protestaksjonen mot bystyrevedtaket får bispestøtte. Jeg synes det er flott at noen prester markerer sin motstand mot forbudet på denne måten, sier Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme. En slik markering er fredelig, men effektfull. Med denne aksjonsformen viser man samhørighet med mennesker som av ulike årsaker er tvunget til å sove ute. Det blir interessant å se hvordan politiet vil bruke sine knappe resurser, mener han. Tunsberg biskop Laila Riksaasen Dahl sier aksjonen er strålende. Hun etterlyser samtale om de bakenforliggende årsakene. Vi kan ikke bare forby symptomene.

 

Kari Veiteberg tror soveforbudet er myntet på en spesiell gruppe. Det er lett å tenke at endringene i vedtektene og språkbruken er et ønske om å stoppe spesielle grupper. Når bystyret vedtar innskjerpingen av paragrafen rett før sommeren, når mange kommer tilreisende fra andre land, blir dette enda tydeligere.

 

NKP konstaterer at Arbeiderpartiets sentrale tillitsvalgte ved å støtte bystyrevedtaket, har forlatt en sosial og humanistisk plattform, og at deres «fattigdomsbekjempelse» kun er munnsvær.

Hva med Krf og Venstres humanisme og medmenneskelige troverdighet, når de ikke stemmer mot bystyrets vedtak?

(Foto: Deutsches Bundesarchiv)

Utskrift E-post

Stopp militæroppbyggingen på den koreanske halvøyen

Militæroppbygging i området er en del av USAs aggressive agenda mot de geopolitiske hovedmålene Kina og Russland. Konflikten på den koreanske halvøya gjelder ikke «motsetningene og fiendskap» mellom Nord og Sør. Det handler om at Washington bruker militær makt til å påtvinge sitt hegemoni på den globale scene.

Slik informasjon får du ikke fra vestlige media. De forteller om og om igjen at USA forsvarer Sør-Korea og sine andre asiatiske allierte. USAs militære nærvær «tjener som avskrekkende» overfor aggresjonen fra et «skummelt» Nord-Korea. I dette bildet framstår USA som «good guy», mens Nord-Korea demoniseres til den truende forherdede synder.

Kapitalistiske medier har ensidig fokus på uttalelser fra Kim Jong-un om massiv gjengjeldelse mot Sør-Korea/USA hvis Nord-Kores blir angrepet. Og ekstrem tale om a-våpen forsterker spenningen. Det er en uakseptabel og uansvarlig retorikk, men Nord-Korea er ikke alene om det. Sør-Koreas president Park Guen-hye sier: `Vi må gjengjelde øyeblikkelig uten diplomatiske sonderinger om Nord-Korea iscenesetter selv mindre provokasjoner mot oss`.

«Kvalitetsmedia» som BBC, New York Times og Guardian m.fl. slipper unna med slike løgner. Disse media viser den samme vane for mental konformitet som de anklager Nord-Korea for.

USA forsøkte å okkupere Korea, men ble 27. juli 1953 stoppet av nord-koreanske styrker, med støtte fra solidariske kinesiske kampstyrker. Da Kina ikke var blitt tatt opp i FN, dikterte USA resultatet av Korea-krigen, og Korea forble delt, med kun en våpenhvile mellom partene som resultat.

Derav delingen av Korea, og USAs direkte militære nærvær og innflytelse over Sør-Korea.

USA ser ikke at et gjenforent Korea og fredelig sameksistens på den koreanske halvøyen vil tjene deres interesser i området. De har derfor med alle midler søkt å skape og øke motsetninger mellom Sør- og Nord-Korea.

USAs stadig mer provoserende militærøvelsene i Sør-Korea, med store troppeenheter, hvor både skip og bombefly med atomvåpen inngår, fungerer som et insentiv for Nord-Korea til å jobbe for å utvikle egne atomvåpen til avskrekking mot evt. atomangrep.

At USA, som er det eneste landet i verden som har brukt atomvåpen mot sivile, skal ilegge Nord-Korea sansksjoner for deres atomprogram, framstår som hyklerisk. Andre land som gjør det samme blir ikke utsatt for liknende reaksjoner.

NKP oppfordrer alle demokratiske og fredselskende krefter å motarbeide den farlige utviklingen, med atomkrigsøvelser og eskalerende atomretorikk.

NKP støtter Fidel Castros oppfordring til besinnelse i retorikken, respekt for nasjonal selvbestemmelsesrett, og gjenopptaking av sekspartsforhandlingene!

Bilde hentet fra: http://www.activistpost.com/2011/11/permanent-us-military-presence-in.html

Utskrift E-post

Til Nelson Mandelas minne

NKP gjengir her Raul Castros tale om Nelson Mandelas minne:

 

Vi gir følelsesmessig anerkjennelse til Nelson Mandela, det høyeste symbolet på verdighet og faste hengivenhet overfor den revolusjonære kampen for frihet og rettferdighet; en profet for enhet, fred og forsoning.

 

Sammen med sine kamerater ledet han kampen mot Apartheid, for å åpne veien for et nytt Sør-Afrika; et ikke rase-diskriminerende og forent Sør-Afrika i dets søken etter lykke, likhet og trivsel for alle deres barn, en nasjon med lyst til å overvinne konsekvensene av kolonialisme, slaveri og rase-deling og –diskriminering.

Etter å ha satt et eksempel på integritet og utholdenhet, ledet han forsøket på å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og skape muligheter for alle.

Mandela gir et uoverstigelig eksempel for Latin Amerika og Karibia, som i dag beveger seg i retning av enhet og integrasjon til folkenes fordel, basert på respekt for forskjeller, og overbevist om at det er gjennom dialog og samarbeid at uoverensstemmelser kan løses og siviliserte relasjoner kan etableres mellom dem som har forskjellige oppfatninger.

Som Mandelas liv lærer oss, er det bar felles anstrengelser fra alle nasjoner som vil sette Menneskeheten i stand til håndtere de enorme utfordringene som truer dens eksistens.

Cuba som er et land født i kampen for uavhengighet og for opphevelse av slaveriet, hvis barn har afrikansk blod rennende i sine årer, og har hatt privilegiet å kjempe og bygge ved siden av de afrikanske nasjonene.

Vi vil aldri glemme Mandelas bevegede hyldest til vår felles kamp da han besøkte vårt land 26. juli 1991, og sa, at «det Cubanske folk har en spesiell plass i hjertene til folkene i Afrika.»

Jeg husker hans nære hengivenhet til Fidel Castro, et symbol på broderlig forhold mellom afrikanere og cubanere. Fidel har sagt: «Nelson Mandela vil ikke bli husket alene for de 27 sammenhengende årene han var fengslet uten å oppgi sine ideer. Han vil bli husket fordi han var i stand til å reingjøre sin sjel fra den giften som slik en urettferdig straff kunne ha plantet der; og for sin generøsitet og visdom, som under seieren gjorde ham i stand til med stort talent å lede sitt uselviske og heroiske folk, da han visste at et nytt Sør-Afrika ikke kunne bygges på hat og hevn.»

 

Evig ære og berømmelse til Nelson Mandela og det heroiske sørafrikanske folk!

Les også: Sør-Afrikas kommunistpartis hyllest til sin trofaste kamerat

Utskrift E-post

NKP hilser KKE på 95 årsdagen

NKP hilser vårt stolte proletarisk internasjonalistiske søsterparti KKE til lykke med 95 årsdagen som blir feiret i Athen og Hellas søndag 8. desember 2013

 

 

KKE har vært veiledet av Marxismen-Leninismen siden det ble grunnlagt, og har alltid vært trofast mot den proletariske internasjonalismen. Det forsvarte den sosialistiske konstruksjonen i Sovjetunionen, i Europa, Asia og på Cuba. Det har deltatt i den Kommunistiske Internasjonale. Det har uttrykt solidaritet med verdens arbeiderklasses kamp, med folkenes kamp for nasjonal frigjøring, for sosialisme.

KKE mottok under kritiske perioder av sin kamp internasjonal solidaritet og støtte fra den internasjonale kommunist- og arbeiderbevegelse. Det kjemper for reorganisering av den Internasjonale Kommunistiske bevegelse etter tilbakeslaget og krisen som det opplevde og fremdeles opplever i dag, etter kontrarevolusjonens seier i 1989-1991.

KKE har i sin 95-årige historie demonstrert en solid forpliktelse overfor de grunnleggende prinsippene for revolusjonære arbeideres kommunistiske parti: anerkjennelse av arbeiderklassens ledende rolle i den sosiale utviklingen og for Marxistiske-Leninistisk ideologi som revolusjonær teori for revolusjonær politisk handling. Det har aldri oppgitt klassekampen, den sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur. KKE har stått imot turbulensen som kontrarevolusjonens seier i Sovjetunionen og i de andre sosialistiske statene i Europa og Asia skapte. Utholdenheten er ikke tilfeldig, den har blitt smidd gjennom historiske blodsbånd til arbeiderklassen og de fattige bøndene helt siden partiets grunnleggelse.

Helt siden 1918 har KKE gitt politisk innhold til arbeidernes kamper mot den kapitalistiske utbyttingen og betalt prisen med mange dødsfall, tortur og forfølgelse.

I de første tiårene av sin eksistens ble de utsatt for statlig borgerlig undertrykkelse i alle former (parlamentarisk, diktatorisk), med utholdende organisering av arbeiderklassen med positive resultater for folkebevegelsen. Det demonstrerte vedvarende utholdenhet i spesielt råe forhold under illegalitet i flere perioder. Det deltok i første linje under den væpnede kampen mot de tre okkupasjonsmaktene (Tyskland, Italia og Bulgaria) gjennom EAM-ELAS motstandsfronten. Ved to anledninger, i desember 1944 og under Hellas Demokratiske Armes (DSE) tre års kamp (1946-1949), kom arbeiderbevegelsen under KKEs ledelse, og de allierte bøndenes bevegelse i væpnet konflikt med borgerskapets makt, som var støttet av den direkte imperialistiske intervensjonen først fra Storbritannia og seinere USA.

I hele sin 95-årige historie har KKE kjempet mot «samarbeidet» og utbyttedes underkastelse under utbytterne, det forsvarte arbeiderklassens og folkets seire.

KKEs dype historiske røtter i arbeiderklassen og folket og stabile hengivenhet overfor de grunnleggende prinsippene i Marxismen-Leninismen forklarer hvorfor KKE under tidligere kriser – spesielt i 1968 og 1991 – klarte å sikre partiets kontinuitet.

KKE er reorganisert organisatorisk, ideologisk og programmatisk gjennom hele sin nyere historie, basert på sine fem kongresser siden krisa i 1991. På den siste 19. kongressen vedtok de sitt nye program, som utvikler KKEs altomfattende strategi for sosialisme, og klassekampens grunnleggende oppgaver.

 

NKP hilser vårt stolte proletarisk internasjonalistiske søsterparti KKE til lykke med 95 års-dagen som blir feiret i Athen og Hellas søndag 8. desember 2013!

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!