Aps boligpolitikk: statlig hjelp til spekulanter

Dagsavisens forside tirsdag 27. mars 2012: Stjerneforvalter med knusende dom:
  • Boligmarkedet mer klassedelt. Bare unge mennesker som allerede har nok fra før, har nå råd til bolig, i følge Olav Chen, ekspert på kapitalforvaltning.

Siden 1992 har prisen på en gjennomsnittlig blokkleilighet steget med over 500 %


Ved siden av artikkelen på side 9 presenteres et utspill fra Aps Boligutvalg.

Nysgjerrigheten er tent, hva vil AP nå gjøre?

  • Økt satsing på leiemarkedet for å «lette presset på eiermarkedet.

  • Forenkling av reglene for saksbehandling av byggesaker – gjøre det vanskeligere for staten å gjøre innsigelser.

  • Egen boligminister, eller sentralisering av myndighet og ansvar for byggesaker i et departement – forenkling av lover og regler.

 

Ingen sosial boligpolitikk fra AP altså! Dagsnytt 18 samme dag bekrefter dette. Høyres Michael Tetzschner sier Aps boligutspill likner Høyres forslag.

AP og Høyre står sammen om at markedet fortsatt skal styre, og ikke nok med det. Staten skal forenkle reglene og fjerne hindringer for eiendoms- og boligspekulantene som kjøper opp tomter og boligeiendommer i sentrale strøk og bygger for spekulativ fortjeneste.

 

Med vår dårlige distriktspolitikk, med stadig tilflytting til sentrale strøk vil prisene fortsette å stige. Denne politikken øker klasseskillene.

 

Moderne boligbygging er sterkt effektivisert, og byggeprisene er lave selv for rimelig store leiligheter. De skyhøye boligprisene skyldes tomteprisen. Den er skrudd opp skyene av spekulasjon og markedsprising.

 

Skal vanlig folk komme inn på boligmarkedet må det kamp til. Fagbevegelsen må engasjere seg i medlemmenes problemer på boligmarkedet, og være med å starte en Folkebevegelse Mot boligspekulantenes profitt – For Sosial Boligbygging

Vi må kreve at Staten eksproprierer hensiktsmessige tomter i byene, bevilger midler til Husbanken for finansiering av boligbyggelagsleiligheter klausulert mot omsetning på det frie boligmarkedet, og det må reetableres kommunale sosiale boligbyggelag.

 

NKP kartlegger boligspekulasjonen, som er svært utstrakt i de store byene, og vil på høsten legge fram et forslag til en helhetlig sosial boligpolitikk.

  • Alle har rett til egen bolig, som en har råd til

  • Egen bolig er en menneskerett

(Foto: Enrique Arrouti)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!