Et klart nei til Vikarbyrådirektivet

Skrevet . Publisert i 2012

Utskrift