2011

Valget: gammel vin på gamle flasker

Valget er over. Alt er ved det gamle. Valgforskerne studerer gamle tabeller og nye fra årets valg for å produsere valganalyser og konsekvenser for by og land. Med kloke ord og alvorlige miner snakker de om det meget interessante og spennende at AP og Høyre gikk fram her og Frp. og SV gikk tilbake der, mens Rødt og mellompartiene står i stampe. Det er like oppsiktsvekkende som å helle gammel vin på gamle flasker.

Enten det blir Ap eller Høyre som får ordførerne trenger man ikke skifte etiketten på flaskene. Politikken blir stort sett uendret. Kommuner og fylker blir administrert – nei, ikke styrt – av partier, med et småborgerlig haleheng, og alle har fortsatt kullsviertro på fallerte kapitalistiske, eller ”blandingsøkonomiske”, løsninger på folks grunnleggende behov. Det er utrolig at de omfattende kapitalistiske krisene i verdensøkonomien, med tsunamier av sosial nød som skyller inn over landene, ikke åpner øynene for de som kaller seg "sosialistiske" og ”arbeiderpartier” i Europa og i Norge. AUFere som er sosialdemokratenes radikale alibi sa med lyseblåe blikk og alvor i røsten på stand: Vi har det jo så godt i Norge. Hvorfor endre på noe?

Selv SV eller Rødt hadde ingen sans for å kritisere vårt kapitalistiske 2/3-dels samfunn, med 1/3 del uten jobb eller evne til å livnære seg selv, mens kapitaleierne blir rikere og rikere. Sosial nød, fattigdom, vanstyrt boligpolitikk, miljøforurensning, rusproblemer, uteliggere, psykiske lidelser blant barn og unge, skandaløs kriminalpolitikk m.m., fant heller ikke nåde for disse ”arbeiderpartienes” interesser i valgkampen.

SV tviholdt på skjørtekanten til AP. Rødt jobbet intenst for å nå fram til den. Den rødgrønne varmen ga opportunismen overtak og Rødt holdt kjeft om de rødgrønne regimer i regjering, i by og bygd i de siste 4 årene og deres ettergivenhet for private pengekrefter. Partiene tidde om privatisering av sykehjem, skole, transport, utflytting av hjørnesteinsbedrifter (ELKEM) og avskaffelse av offentlig eierskap av bedrifter til fordel for Børsen.

AP-ordføreres kynisk spekulasjoner i råtne verdipapirer for innbyggernes penger med milliontap, ble heller ikke tema i valgkampen. Pengene til kampfly og kriger som kunne løse mange problemer forsvant ut i tåka for arbeiderpartiene. De var opptatt i heseblesende anstrengelser i å være seriøse i bruk av oljepenger og i budsjettbalansen for å kappkjøre med Høyres New  Public Managements kapitalistiske tenkning. En tenkning hvor omsorgen for menneskers liv og helse skal være i økonomisk harmoni med papirbudsjettene. Ellers nedlegges sykehus, sykehjem og skoler hvis da ikke private ”aktører”, som nok ikke skal tjene penger på samaritanhandlingene overtar.

Kommunistene i dette landet konstaterer at ”venstresiden” er død. NKP lever. Borte var debattene om hva som skiller partiene politisk, prinsipielt og ideologisk. Velgerne ser ingen forskjell på partiene – alle har noe godt og noe dårlig på programmene – er den jevne velgers dilemma. Hva skal jeg velge? Så går man etter trynefaktoren og retorikken til stortingspolitikerne som jo stiller som ordførerkandidater, skulle man tro, over hele landet. Man velger prinsippløst og uten vyer for hva slags land Norge skal være i framtiden. Venstresiden har ikke gitt dem noen ideologiske ledertråder og har sviktet sin misjon som veiledere og politiske læremestere.

Norges Kommunistiske Parti er allikevel fornøyd med at ting faller på plass. Verken SV eller Rødt er bærere av sosialismens ideer og er venstresosialdemokrater. De er brødpolitikere som selger sin arvedel for linser – for posisjoner i parlamentet. NKP er det eneste kommunistiske partiet i landet som viderefører de revolusjonære tradisjonene til fordel for de diskriminerte og underpriviligerte. NKP slåss mot storkapital og høyrekreftene i alle partier og mot rasistiske og fascistiske krefter i folkedypet. Allerede i dag ser vi at løftene om et åpnere og mer demokratisk samfunn er borte. Media og systempolitikerne gjorde alt for å holde NKP unna valgkampen i aviser, radio og TV. Disse ”gammelkommunistene” med Stalin i baklomma. Det er greit med annerledestenkende men det får være grenser, sa en fiiin trondhjemsfru til meg på valgbua. Sorry, mor. Ingen grenser stanser kommunistene på vei framover.

Utskrift E-post

Gi deg selv en julegave

Usikker på hva du skal gi deg
selv i julegave?

Søk medlemskap i NKP! Den beste
julegaven du kan gi deg selv.
Er nyttårsforsettet ditt å bidra litt for
at folk skal få det bedre?
Ikke vent; bli med å sloss med arbeider-
klassen mot markedskreftene for at folket
skal ha makten!

Utskrift E-post

Sosialismen er framtiden

Innlegg fra Svend Haakon Jacobsen, leder av NKP, på det 13. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Athen, 9 – 11 desember 2011.

Utskrift E-post

Strømmafiaen

Det finnes ikke lenger grenser for spekulative påskudd de ulike strømprodusenter får seg til å servere for å øke profitten på salg av elkraft. Hafslund, Trønderenergi, Statkraft m.fl. bruker en hver mulighet til å sko seg på sin monopolistiske posisjon i Norge.

Det finnes ingen reel konkurranse på kraftmarkedet. Markedet beherskes av noe få aksjeselskaper og Staten som kontrollerer vel 90 %. Det finnes ingen priskontroll, påbud om en minste fyllingsgrad i magasinene som beredskap mot tørre vintre og større strømforbruk da blir aldri fulgt opp, diskrimineringen av de ulike strømregionene ved kraftoverføringer slår ut i kraftige prisforskjeller for abonnentene fortsetter og forskning på alternativ energi boikottes av strømprodusentene. Vi er overlatt til de frie markedskrefters spill som har ført til prisanarki med den norske stat som hovedaktør. En stat som ledes av en rødgrønn regjering med et ”sosialistisk” parti i  førersete men som bedriver en reinspikka  kapitalistisk økonomisk politikk med en basisvare alle er avhengige av. Ingen vet hva strøprisene blir fra måned til måned.

I sommer har nesten hele Norge regnet bort. Vannmagasinene rant over og kilowattprisen var  rimelig lav. Fortsatt med mer enn nok vann finner kraftmogulene ut at de allerede nå høyner prisen  fordi vi har hatt en måned med relativ tørr høst.  Ikke bare det. Det kan jo også bli kaldt i vinter slik  at folk bruker mer strøm enn om sommeren. Er det  noe nytt at vi har slike forhold i Norge høst som  vinter? Taklet man ikke de klimatiske og hydrologiske utfordringene i alle år før uten at vanlige mennesker ble flådd av strømprisene og at uføretrygdede og  minstepensjonister måtte gå på ”Sosialen” for å få  hjelp? I tillegg er det svenskenes skyld at prisene  går opp. Alltid senhøstes er noen av de svenske atomreaktorene ute av drift som ellers leverer strøm til Norge. Norge som er verdensmester i vannkraft  og som er selvforsynt med strøm bare den ikke  selges på ren profittbasis til utlandet.

Denne strømmafiaen skalter og valter med vår –  hele folkets – eiendom, kynisk, hensynsløst, manipulatorisk, med argumentasjon på kanten av løgn og tilbakeholdelse av fakta, fordi de sitter med makt over kraftbyråkratiet og eier energiselskapene. Det er en mafia som holder sammen bak lukkede dører i kraftselskapenes kontorer og i energidepartementet og spekulerer i andres nød.

Tragedien begynte da daværende energilov ble opphevet i 1991/1992 med statssekretær Reiten  (Sp) som ivrig pådriver. Fikk vi norsk energi ut på europamarkedet ville konkurransen føre til billigere kraft for industri og folk. Om sosialdemokratene trodde på dette selv, eller om det bare var et spill for gallieret, får vi kanskje aldri vite. Det sier imidlertid mye at den sosialdemokratiske regjeringen ikke skrudde klokka tilbake og sa stopp da strømprisene gikk  løpsk utenfor politisk kontroll. Kraftprisene er økt  med 330 % siden 1991. Ikke en eneste vare er blitt  så fordyret i løpet av 20 år.

Det er ført en katastrofalt unnfallende energipolitikk av borgerlige og rødgrønne regjeringer. Staten bare observerer at vanlige mennesker betaler seg i hjel  ved hver kraftkrise. Unnfallenheten må føre til at  staten nå fraskriver seg retten til å håve inn moms  og andre avgifter. Norges Kommunistiske Parti har  alltid krevd fjerning av moms på strøm og elavgifter  som vi krever momsfritak på matvarer. Vi har kraft  nok i Norge uten import. Vannmagasinene tømmes  uten tanke på langsiktige behov for strøm til folk.

Vi har ingen kriseberedskap ved vannmangel men  stoler på atomog oljekraftverk i utlandet. Kraften vår selges til høystbydende i Europa. Profitten havner hos meglere på kraftbørsen, og litt i statskassa – et teamarbeid mellom staten og kapitalen, på folkets bekostning. Vi krever at de store overskudd staten håver inn må gå til å utjevne kraftprisene i landet og holde de på et rimelig nivå. Med det menes at forbrukerne skal betale for det strømproduksjonen og fordelingen koster reelt.

Vi må få et toprissystem med billig  husholdningsstrøm og en dyrere strøm til  fritidsboliger. Stortinget må vedta og regjeringen forholde seg til et eget kraftregime hvor  energidepartementet gjennom spesielle gunstige avtaler får dekket den kraftkrevende industriens behov.

Når kommunistene vil ha full statlig styring med de store og viktige produksjonsmidlene – herunder ressursene – er det nettopp for å unngå at private,  kapitalinteresser skal spekulere i profitt på folket  egen eiendom. Når statsmakta ter seg som den  største mafiøse kapitalisten, med ”folkets beste” på  leppene i valgkamper, viser det med all tydelig het  at slike krav er fåfengte om ikke staten og  statsmakta er sosialistisk

Enn så lenge må vi få en ny energilov med bl.a.  fastsettelse av maksimalpriser, fjerning av moms og elavgift på strøm.

 

(Foto: tu.no)

Utskrift E-post

Norge kaster bort penger på EU

Adresseavisen meldte 26. oktober: Finansdepartementet er villige til å åpne pengepungen for å hjelpe EU-land i nød. Over halve oljeformuen på over 3000 mrd. kr., er investert i europeiske aksjer og obligasjoner  gjennom Statens pensjonsfond utland.

En finanskollaps vil gi svære ringvirkninger også for Norge - blant annet ved at oljefondet vil miste verdi. Statssekretær Hilde Singsaas (Ap) i Finansdepartementet sier at ytterligere lån via det internasjonale valutafondet IMF vil bli vurdert. “Vi er åpne for å vurdere en økning av vårt bidrag hvis IMF skulle få behov for mer utlånsmidler. Det er forutsatt at det er tilfredsstillende byrdefordeling mellom flere land,” sier Singsaas til Aftenbladet. IMF vurderer å gå inn i eurosonens redningsfond EFSF, melder nyhetsbyrået Reuters.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad er iflg. DN.no 28.10.2011 svært bekymret for hvordan krisa vil påvirke verdensøkonomien. Oljefondet tapte 284 mrd. kr. i årets 3. kvartal. Den statsfinansielle krisa i Europa har satt sitt tydelige preg på utviklingen i finansmarkedene i kvartalet - og dermed også på oljefondet.

Eurosonens ledere er enige om tiltak mot gjeldskrisen, og finansmarkedene har reagert positivt på nyheten, men Slyngstad mener at det egentlig ikke har kommet så mye nytt. Årets tredje kvartal med tap på 284 mrd.kr. ble det nest svakeste i fondets historie. I Stortingsmeldingen har Finansdepartementet sagt at fondets investeringsmandat som de bestemmer styrer 95 % av avkastningen over tid og 99 % av risikoen. Norges bank sender brev om hva som er en hensiktsmessig innretning. “Vi har sendt brev om at vi mener porteføljen på sikt burde ha noe mindre eksponering i Europa og noe mer i fremvoksende markeder. Vi har sagt at renteporteføljen spesifikt kunne brukt BNP-vekter som utgangspunkt i stedet for å bruke markedsvekter. Litt forenklet betyr det at vi istedenfor å låne mer til land som tar opp mer og mer gjeld, så låner man bare så mye som størrelsen på økonomien tilsier. Det har vi tilpasset oss innenfor euroområdet,” sier Slyngdal.

Oljefondet er altfor utsatt i krisen, mener Pål Ringholm i finanskonsernet First Securities. “Norge har gitt betydelig finansiell bistand til gjeldsutsatte land. Vi har bl.a. lånt ut 60 mrd. kr. til Italia, 23 til Spania, 16 til Belgia og 60 til Frankrike. Dermed er vi overeksponert i forhold til det vi burde være, og jeg kan vanskelig se de store argumenter for å gå inn med mye mer,” sier Ringholm. Norges Bank ønsker også å spre risikoen mer ved å selge seg ned i Europa og satse mer i USA og Asia.

Pensjonsfondet gikk i vinter inn med 15 mrd. kr. i eurosonens redningsfond EFSF. Norges Bank var positive til dette initiativet, mens det danske pensjonsfondet ATP vurderte det som for risikabelt. Norges Pensjonsfond har tapt enorme verdier på den kapitalistiske overproduksjonskrisa, som stadig forsterkes.

NKP mener Pensjonsfondet må investere mindre i Europa, mer i de fremvoksende markeder, til infrastruktur i Norge, og staten må overføre penger til kommunene, slik at de får nedbetalt gjeld og blir i stand til yte befolkningen de kommunale tjenester de har krav på!

Utskrift E-post

Aksjonsdagen 15. oktober

For fred, rettferdighet og revolusjonær sosial endring.

 

Oslo: Stortinget

Bergen: Vågsallmenningen/Holberg-statuen

Lørdag 15. oktober kl 12. Vær der.

Last ned flygeblad: forside bakside

 

Verdens Demokratiske Ungdomssamband reiser sin stemme i solidaritet med ofrene for utbyttersamfunnets høyeste form, kapitalismen og imperialismen.
- 300 000 spanske ungdommer kasta ut fra deres boliger.
- 65 000 franske lærerstillinger forsvunnet
- 31,5 % arbeidsledighet i Irland for de under 25 år
- 39 % i Hellas
- 28 % i Portugal
- Samtidig har EU-landene brukt 5 600 000 000 000 (5600
milliarder) for å redde bankene etter finanskrisa!
VDU STØTTER 15. OKTOBER-AKSJONENE FOR
FRED, RETTFERDIGHET OG REVOLUSJONÆR
SOSIAL ENDRING!

 

VI TRENGER ENDRING OG VI TRENGER DET NÅ
Ungkommunistene i Norge er den norske delen av Verdens Demokratiske Ungdomsorganisasjon, VDU. VDU har sosialistisk orienterte medlemmer verden over som sammen støtter 15. oktober-arrangementet. Vi har kommet hit for å vise solidaritet med de utbyttede, dvs folket som må  betale regninga til spekulantene og profitørene.  Samtidig ønsker vi å ta et oppgjør med de stormannsgale politikerne i dette landet som har blitt korrumpert av profittekning. I dag råder en
minioritet over ressursene, de folkevalgte  representerer disse og skattepengene og verdiene blir brukt for å bevare systemet. Dagens politikk tjener 1 % av befolkningen, vi krever en
politikk for de 99 andre.


Dette arrangementet er ment å starte en diskusjon om en ny vei framover, som vi mener må være sosialismen. Sosialisme er at folket bestemmer over økonomien. Tingene som samfunnet er avhengig av, som f.eks. banker, storindustri, kraftverk, sykehus og skoler, må eies og styres av samfunnet, ikke av et lite mindretall. Alle tidligere systemer der mindretallet har hatt makten - slavesamfunnet, føydalsamfunnet, de eneveldige kongedommene - har til slutt måtte falle for mer demokratiske samfunn. Nå er det kapitalismens tur!

Utskrift E-post

Ny europeisk Marshall-plan til Hellas

Statslederne for eurosonelandene ble ifølge NRK, på EU toppmøtet torsdag kveld 22. september enige om nok en kriseavtale for å forhindre Hellas’ konkurs.Under møtet ble redningspakken betegnet som en ny Marshall-plan.

Redningspakken som i denne omgang skal redde Hellas’ økonomi utgjør 158 mrd. euro, tilsvarende 1200 mrd. kr. 109 mrd. euro er lån fra eurosone-land og IMF, og banker annen storfinans skal bidra med 49 mrd. euro, 37 mrd euro som lån
og resten er et program for tilbakekjøp av lån. Nedbetaling av Hellas’ statsgjeld skal gjøres overkommelig både ved lavere rente og lengre nedbetalingstid. Nedbetalingstiden forlenges fra 7,5 til 15 eller 30 år, og renten ble satt til kun 3,5 %.

I sluttdokumentet fra toppmøtet ble det lagt vekt på at markedet er villig til å bidra til å redde Hellas, og at det er avgjørende at de har tro på redningspakken.

EUs sentralbanksjef Jean-Claude Trichet sa det var gledelig at forpliktelsene til eurosamarbeidet bekreftes. Hellas statsminister George Papandreou sa at redningspakken er en europeisk suksess, som gjør veien videre overkommelig for Hellas, og byrden lettere for det greske folk. Landet vil bli i stand til å nedbetale 26 mrd. euro av sin samlede statsgjeld på 350 mrd. innen utgangen av 2014.

EU president Herman Van Rompuy sa at problemene måtte løses raskt på det høyeste nivået i EU. «Vi kunne ikke tillate at en vanskelig situasjon for eurosonen skulle bli en farlig situasjon. Vi har avverget en meget alvorlig situasjon,» sa EU-presidenten. Statsminister Jens Stoltenberg uttaler til NTB at tiltakene er viktig for å redusere faren for at krisen sprer seg. Han sier tiltakene begrenser gjeldskrisen, og letter situasjonen for Hellas, men problemene er ikke over. Mange land i Europa kommer til å leve i mange år med brutale innstramminger i budsjettene og med veldig vanskelig økonomi, mener Stoltenberg.

USAs Marshall-plan for Europa ble etter annen verdenskrig vedtatt for å demme opp for Sovjetunionen innflytelse og arbeiderklassens maktovertakelser i Europa. Det er betegnende at redningspakken for Hellas under EU toppmøtet omtales som en ny "Marshallplan". Toppmøtet i EU kom i stand på kort varsel, og EU presidenten betegner situasjonen som farlig.

Klassekampen i Hellas er på høyt nivå. Arbeiderne og folket er bevisst på at det ikke er de som skal betale for kapitalens krise - det skal storkapitalen og storfinansen! Den sosialdemokratiske regjeringa og monopolborgerskapet klarer ikke å tvinge et stadig mer forent gresk folk i kne. PAME oppfordrer til aksjoner mot økte skatter, massive demonstrasjoner i offentlig sektor i dag 5. oktober, og har berammet generalstreik i hele Hellas 19. oktober. KKE, Hellas’ kommunistparti, har en sterk og ledende rolle i kampen. Hellas klassekamp setter i realiteten EUs og kapitalismens eksistens på dagsorden!


Bildet er fra KKEs demonstrasjon 29. september

Utskrift E-post

Hvor blir det av det åpne demokratiet?

Åpent brev til Norges politiske partier og Statsminister Jens Stoltenberg.

 

Norges Kommunistiske Parti har en tendens til å bli "glemt" i valgtider.
I aviser er det "plassmangel", i radio og TV er det ikke "sendetid nok" til at vi kan delta. På valgmøter arrangert av ulike organisasjoner blir vi ikke spurt om å delta. Slike ”forglemmelser” skjer til tross for NKPs vedvarende henvendelser for å minne om vår eksistens. Vi har stilt til valg siden 1923!

 

Statsministeren har snakket med tyngde i de siste ukene om behovet av mer åpenhet og demokrati i Norge. Alle skal få komme til ordet. Ingen oppfatninger skal gjemmes bort men komme til uttrykk.
Demokratiet omfatter ikke minst muligheten til å få fram bl.a. de ulike partiers politikk i aviser, radio og TV? Ytringsfrihet må ha grunnlagt i at man gis muligheten til å bli hørt.

Den 7. september er det planlagt et folkemøte ved Byscenen i Trondheim. I demokratiets ånd skulle en tro at alle partier ble invitert. Adresseavisen, Trønderavisa og NRK-Trøndelag arrangerer debatten. Vår henvendelse ble møtt med: ”Vi har satt denne grensen for å få en håndgripelig debatt, der alle deltagerne kan slippe til på en rimelig meningsfylt måte på den tiden vi har til rådighet ”. Debatten vil avvikles med 11 av de 13 partiene som stiller til kommunevalget. Norges Kommunistiske Parti og Kristent Samlingsparti holdes utenfor. Begrunnelsen for utvelgelsen av de 11 partiene som får delta på Folkemøtet er at det er partier som er representert i bystyre. Samme svar møter vi ved debatter og markeringer over hele landet.

NKP spør: Hvordan gagner dette demokratiet, når bare partiene i posisjon får komme til ordet? Hvordan skal nytenkning og forandring skje når mangfoldet er reservert de etablerte? Burde ikke alle partier som fyller de lovpålagte krav til valg bli behandlet likt; Kristen som kommunist, konservativ som liberal?
Vi ser at Integriteten til det norske demokratiet dessverre svekkes på denne måten.

Dette gjelder ikke bare Trondheim!

 
Harald Reppesgaard, 1.kandidat Trondheim.

Svend Haakon Jacobsen, leder Norges Kommunistiske Parti.

(Foto: Policy Network )

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!