Åpent brev til statsminister Kjell Magne Bondevik fra kommunistene i Midt-Norge

Norges Kommunistiske Parti forventer nå at de norske myndigheter bekrefter at norske kommunister har den samme rettssikkerheten som andre borgere i det norske samfunnet.

Det forventes at det i forbindelse med behandlingen i stortinget blir gitt garantier for at den politiske overvåkningen av partiets medlemmer er opphørt.

Personer som har vært utsatt for politiske overgrep må få en uforbeholden unnskyldning og oppreisning av samfunnet.

Partiet forventer også at riksadvokaten påtaler og straffe- forfølger de personer som helt opp til våre dager ga ordre til og som gjennomførte ulovlig politisk overvåkning mot norske kommunister.

Norges Kommunistiske Parti forventer at det blir tatt et oppgjør med denne perioden i norsk etterkrigspolitikk.


Uttalelse fra årsmøtet i Midt-Norge NKP
lørdag 9. mai 1998
Kjell Moen
Leder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!