Bomber og andre verdier

Nato var ment (offisielt) som en forsvarsorganisasjon som kollektivt skulle forsvare medlemmene mot angrep utenfra. Nato skulle ikke operere utenfor medlemslandenes territorier. Etter at Sovjetunionen forsvant og Warsjawapakten gikk i oppløsning var det ikke lenger bruk for Nato.

Men det ville ikke det militær-industrielle kompleks og ledende hauker inne Nato-landene, særlig i USA. De trengte militær styrke for å sikre at den urettferdige økonomiske verdensordenen skulle bestå. De trengte Nato for å gi bruken av militær makt mot regjeringer som ikke bøyet seg for USAs økonomiske interesser legitimitet i befolkningen.

Nå skal Nato brukes for å knekke resten av den Jugoslaviske føderasjonen. Jugoslavia behandler sin kosovoalbanske minoritet dårlig. Det er sterke sosial spenninger i Kosovo. Nato, med USA i spissen og Norge på slep, skal ved hjelp av bomber ordne opp. Det virker svært humant overfladisk sett og det hjelper at verdikommisjonens leder også mener dette. Men ved ettertanke gir det en emmen og ekkel ettersmak i munnen.

Tyrkia, vår Nato-allierte, har ført en krig mot sin store minoritet, kurderne, i en årrekke. Skal ikke Tyrkia også bombes? Hvor er du Hanne Sofie Greve? Israel har terrorisert sin minoritet (eller var de majoritet hvis vi regner med alle i flyktningeleirene) palestinerne, men ingen vil bombe her heller? I Chiapas i Mexico og i Guatemala har den hvite overklassen ført en blodig krig mot sin indianske majoritet i årevis. Trengs det ikke noen amerikanske bomber her også, med litt Bondeviksk hjelp?

I Sør-Afrika førte apartheid-regjeringen en uerklært krig både mot Angola og Mosambik og mot sin egen store majoritet uten at det var snakk om bomber noensinne. Eksempler på eksempler viser at dette ikke dreier seg om humanitet, for det er inkonsekvent og hyklerisk.

De norske media stiller ikke et eneste kritisk spørsmål til det som forberedes, så hva skal vi med en slik presse? Er den helt i lommen på makten og danser makten og storforetakenes dans for at den fryktelig urettferdige verden rundt oss skal fortsette som før, fordi noen få tjener på det. Er løsningen i Kosovo virkelig Nato-bomber?

Leknes den 04.10.98

Knut Lindtner
Leder i Nordland NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!