Natoutvidelse?

Det er forlengst slutt på den tida da det stod militærallianser mot hverandre i Europa - Nato og Warszawapakten.

Etter sammenbruddet i Sovjet og Øst-Europa, er sterke krefter i sving for å innlemme tidligere Warszawapaktland, samt tre tidligere Sovjetrepublikker, nemlig de baltiske land, i Nato. Både "gammelgutta" i Nato og de nye frierne er like ivrige på å få denne utvidelsen i stand.

Hva er vitsen, kan man spørre. Hvem skal være fienden?

Et tilbakeblikk på vår forholdsvis nære fortid kan være på sin plass. Det er, med en viss rett, blitt sagt og skrevet at de seirende stormaktene delte Europa i interessesfærer etter den 2. verdenskrig. Det må i den sammenheng ikke glemmes at både Romania, Ungarn og Bulgaria var fascist-stater som deltok på tysk side under krigen, helt til den Røde Armé feide gjennom disse landene i løpet av 1944. Da ble det innsatt, om ikke i første omgang kommunistiske, så ihvertfall sovjetvennlige regjeringer i disse landa.

Med den begrunnelse at Sovjet to ganger i løpet av 20 år var blitt angrepet vestfra, forlangte Stalin en buffersone med vennligsinnete ved sin vestgrense, og fikk forståelse for dette på Jalta-konferansen. På den konferansen var forøvrig Roosevelt så raus at han tilbød Sovjet en isfri havn i Nord-Norge, eksempelvis i Skibotn eller Narvik. Stalin reagerte ved å understreke at Sovjet ikke hadde noen territoriale krav overfor Norge.

I sommer ble det avholdt en Nordkalottkonferanse i Alta. Deltakerne var representanter for de kommunistiske partiene i de tre nord-norske fylker, fra Norrbotten, finsk Lappland og Murmanskregionen. På denne konferansen ga den russiske delegasjonen uttrykk for sterk uro over den planlagte Nato-utvidelsen. Å få tidligere fiender helt frem til egne grenser, så de på som er skrekkscenarium. Konferansen vedtok forøvrig, etter russisk initiativ, en uttalelse som gikk imot en Nato-utvidelse.

Senere har den russiske statsministeren primakov uttalt at Russland bestemt vil motsette seg at tidligere Sovjet-republikker blir Nato-medlemmer.

Dermed har vi det gående. Nato kan gjenta så ofte de vil at de ikke har agressive planer overfor noen stat. Det hjelper bare så lite, så lenge russerne føler seg truet.

Dette behøver man ikke være kommunist for å mene. Den tidligere USA-politikeren og diplomaten Georg Kennan, som stort sett hadde Sovjet som virkefelt, har offentlig gått ut mot Nato-utvidelsen, som han spår vil føre verden ut i en ny kald krig. Kåre Willoch uttalte seg i samme retning på TV nylig.

Våpenindustrien vil selvsagt gni seg i hendene om disse planene blir realisert, men alle vi andre må leve i en farligere verden.

Asbjørn Hortman
Landstyremedlem NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!