100 millioner til flyktninger. Milliarder til bomber!

Skrevet . Publisert i 1998

I fjernsynshuset på Marienlyst i Oslo søndag kveld under TV-aksjonen "På flukt i eget land" var det "en svært god stemning". Kjendis-bøssebærerne Yngve Hågensen, Thorbjørn Jagland, Bjørn Tore Godal, Jan Petersen, Karl Glad, Gro Balas, Ditlev-Simonsen, Ole Paus m.fl.ankom og berettet at dette hadde vært moro, og at givergleden hadde vært stor.

Til sammen kom det inn ca. 125 millioner medregnet regjeringens 20 millioner. Disse skal ifølge flyktningerådet gå til fire hovedsatsingsområder for aksjonen: Aserbajdsjan, Sentral-Afrika, Colombia og hva som aksjonen omtales som "det tidligere Jugoslavia".

125 millioner kroner er en en god del penger, selv om det er for lommerusk å regne for Norges storspekulanter og rikmenn. Og pengene vil så avgjort komme godt med der de skal brukes. Slik har vel også enhver av giverne tenkt.

Ikke desto mindre har denne innsamlingsaksjonen en stygg bismak. For mens man fra Flyktningerådets side påberoper seg via TV-aksjonen å "synliggjøre flyktningespørsmålet", er Norge som nasjon med på å forberede Natos bombeaksjoner mot Jugoslavia. Dette landet har Norge aldri vært i konflikt med, og under krigen var det et lysende eksempel i krigen mot Hitler-fascistene og deres blodtørstige kroatiske handtlangere.

Det sier seg selv at dersom bombingen tar til, anført av USAs over 200 bombefly, vil dette føre til en betydelig forverring av situasjonen for folk som per i dag befinner seg i flyktningeleire og hvis antall øker parallelt med antallet av bomberaider. Alt nå har som kjent internasjonale hjelpeorganisasjoner trukket seg ut av Kosovo. Og hva vil ikke bombingen fra hundrevis av bombefly, ledsaget av norske kampfly F-16, koste i form av ødeleggelser og tap av menneskeliv?

Istedet for å dvele ved dette var altså kjendis-bøssebærerne i TV-programmet opptatt av å fortelle hvor mro det hadde vært å medvirke i "synliggjøringen av flyktningespørsmålet". Men det har da vitterlig vært svært så synlig i mange tiår. Det er nok i denne forbindelse å vise til de palestinske, kurdiske og afrikanske flyktningeleirer. og selvsagt trengs det penger for å lindre nøden i flyktningeleirene - overalt hvor de finnes.

Men nettopp derfor: Hva er et beløp på vel 100 MILLIONER kroner, mot de MILLIARDER som allerede er gått med til det store antall bombe- og kamp-fly, stasjonert i Jugoslavias umiddelbare nærhet - som på et gitt signal fra USA/NATOs overkommando - under påskuddet "å komme Kosovo-flyktningene til unnsetning"- kan ta til med sitt bombe-ødeleggelsesverk?

Alt dette gir meg en bismak, og den er besk!

Arne Jørgensen
Tidl. red. av NKPs
avis Friheten

Utskrift