Protester mot NATO-krigshissing

Mange steder i Europa har det reist seg en opinion mot B-52-diplomatiet til NATO med USA og Storbritannia i spissen. I Brüssel, Oslo og Trondheim har det vært demonstrasjoner, i Trondheim med støtte fra LO lokalt. I Tromsø gikk ei tverrpolitisk gruppe klart ut mot krigshissingen, og tidligere stortingsrepresentant for SV Rolf Ketil Bjørn (i forsvarskomiteen) uttalte seg i lokalradio og -presse mot NATO-opplegget.

At progressive av noen som helst avskygning derimot støtter angrep av B-52 med krysserraketter - jernneven til Strategic Air Command i USA - er oppsiktsvekkende. At den "modernistiske", humanmilitaristiske utartingen til Erik Solheim skulle få flertall i SVs stortingsgruppe, er nedslående.

Så er det også en opinion innad i partiet SV med mål å få et vedtak mot bombing i landsstyret (21. november). Innvendingene er framført av Åshild Fause (landsstyret) og Vidar Eng (leder i Troms SV).

Norges Kommunistiske Parti i Troms, som deltar i det tverrpolitiske initiativet mot bombing av Den føderale republikken Jugoslavia, hilser velkommen initiativet fra Troms SV.

Torstein Engelskjøn
Leder Troms Distrikt av
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!