Gjør opp med fascistene!

Forholdene i Chile har påny fått oppmerksomhet, fordi Pinochet har kommet i knipe internasjonalt og sannsynligvis må stå til rette for sine forbrytelser under og etter militærkuppet i 1973. I sin hilsen til NKPs 23. landsmøte sa generalsekretæren i Chiles Kommunistiske Parti, Gladys Marin Millie, følgende om dette:

"Vårt parti har en særlig grunn til å stå i kontakt med dere i disse dager, da Chile og chilenerne omfattes av internasjonal solidaritet for at diktatoren Pinochet skal bli dømt for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Takk for meldingene vi har mottatt fra Norge, spesielt om demonstrasjonene.
I Chile, etter 17 år med diktatur og 8 år med overgangsregjeringer, savner vi ennå et fullt demokrati. Regjeringene etter Pinochet har vært uten evne til å bryte sine forbindelser med dikaturets ansvarlige, noe som folket har forlangt. Anholdelsen av Pinochet viser for verden at denne kompromisspolitikken har feilet. Det vil ikke bli demokrati i Chile så lenge regjeringene bare følger den sosiale, økonomiske og institusjonelle politikken fra tyranniets epoke.
Under de nåværende forholdene foreslår vi, før presidentvalget i slutten av 1999, et alternativ, et nytt nasjonalt flertall for en demokratisk revolusjon som trengs i vårt land. Vi oppfordrer folk til å kjempe med all kraft for forandring, mot nyliberalismen".

Torstein Engelskjøn
Leder Troms distrikt av NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!