Gratis utdanning for alle

Lik rett til utdanning er en menneskerett. Slik er det ikke i dagens samfunn. Behovet for dyre skolebøker og levekostnadene for elever og studenter gjør sitt til at de som kommer fra ressurssterke familier stiller fremst i kampen om lærdom.

De rike benytter seg mer av kostbare privatskoler, spesielt i økonomi- og datafag. Barn som har datamaskin hjemme får et forsprang i forhold til klassekamerater som er prisgitt skoleverkets underutvikling på dette feltet.

Mange av de som tar høyere utdanning sliter med nedbetaling av studielån. Tradisjonell yrkesutdanning henger etter bl.a. fordi lærlingeplasser mangler.

Norge er blant de fem rikeste land i verden, og burde ha ressurser nok til maksimal satsing på en tidsriktig utdanning og gratis skoletilbud til alle.

Birgit Skjæret
Landstyrerepr.
Norges Kommunistiske Parti, NKP.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!