Tvangsarbeid for sosialklienter?

Skrevet . Publisert i 1998

I borgerskapet og langt inn i Arbeiderpartiet søkes skapt forestillingen at denne gruppe arbeidsledige ikke er i stand til å takle sin livssituasjon innafor det vanlige arbeidslivet. Det opprettes en rekke tiltak som forutsetter at den enkelte arbeider for de penger som utbetales. Tiltakene kalles "arbeidstrening" som antyder at disse samfunnsborgere er late og trenger å venne seg til arbeid.

NKP mener at denne gruppa i stedet må inn på et system for etterutdanning, der de avlønnes på normal måte. Slik opplæring må ikke utnyttes av arbeidsgivere eller gi press mot opprettede stillinger og arbeidstakere.

Et hvert arbeidsmarkedstiltak må ha et meningsfylt innhold og må ikke konkurrere med eksisterende jobber. Det må ha som formål å sikre den enkelte ordinært, tarifflønnet arbeid.

Vi i NKP viser gjerne til Grunnlovens § 110 som pålegger myndighetene å skaffe arbeid til ethvert arbeidsført menneske. Retten til lønnet arbeid er en menneskerett som toneangivende politikere prioriterer ned til fordel for spekulasjonskapitalen.

Birgit Skjæret
Landstyrerepresentant for
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift