Innstramming for hvem

Skrevet . Publisert i 1998

Alta lag av NKP ser på Statsbuskjettet for 1999 som en ytterligere høyredreining i norsk politikk.

Det ser ut for at Høyre og FrP., til tross for en svekket stilling ved siste valg, har økt sin makt på Stortinget. Et av de verste utslagene er økte egenandeler ved bruk av helsetjenester og samtidig fortsatt skattefritak for redere. Dette er en omfordeling av verdiene fra de som har lite til de rike.

Det verste av dette er at flere må gå den tunge veien til sosialkontoret. Ansvaret ligger hos Stortinget. Intensjonsavtalen om å utrede privatisering av ytterligere statsforetak, som f.eks Telenor, er ren høyrepolitikk.

Hovedansvaret for denne høyredreininga i norsk politikk må regjeringspartiene bære. Men et tungt ansvar for dette hviler også på DNA. I sin regjeringskåthet signaliserte de et budskjettforlik med Høyre. På DNAs landsmøte tok Jagland et fullstendig oppgjør med DNAs historiske røtter ved å ta kapitalkreftene inn i DNAs politske varmestue. Det finnes ikke et eneste eksempel på at storkapitalen har andre "solidariske" interesser enn sitt eget profittmotiv. DNAs "forsterkede solidaritetsalternativ" vil bli solidaritet med de rike.

I stadig større omfang blir menneskenes liv og muligheter styrt av finansfyrstenes spill om markeder og ikke av landets politikere. 10 mill. nye arbeidsløse i Asia, som følge av spekulasjonsøkonomiens krakk, må legges på skuldrene til dem som forsvarer det såkalte "markedets frie spill". Dette er ikke et lottospill. Dette er et spill med mennskeverdet og demokratiet som innsats. Et spill som kun noen få kan vinne på bekostning av de fleste andre.

Kolbjørn Schanche
Leder Alta lag av NKP

Utskrift