Solidaritet med Cuba - inngå samarbeidsavtale Norge-Cuba

FNs Hovedforsamling har ni år på rad fordømt USAs ulovlige blokade av Cuba og krevet den opphevet. 2. november 2000 stemte 167 land (deriblant Norge og de fleste EU-land) mot blokaden. Bare Israel og Marshalløyene støttet USA.

 


USA ignorerer arrogant de gjentatte vedtak i FNs Hovedforsamling og bare skjerper blokaden. Gjennom Torricelli- og Helms-Burton-lovene kan USA i strid med alle internasjonale lover straffe tredje lands selskaper og personer som handler med Cuba.

Og til statsminister Stoltenberg: Norge har i årevis fordømt USAs ulovlige blokade i FN. Nå er det på tide å gå fra ord til handling: Inngå samarbeidsavtale med Cuba, bryt USAs ulovlige blokade!

Vedtatt på NKPs 24. landsmøte

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!