Stopp hovedterroristen USA

Uttalelse fra NKPs sentralstyre

Hovedterroristen USA med sin allierte Storbritannia planlegger åpent å angripe Irak nok en gang.


Påskuddet for USA er denne gang at Irak skal ha produsert masseødeleggelsesvåpen etter 1998. Irak på sin side har sagt at landet er villig til å ta imot FNs nye våpeninspektører. I sakens anledning uttalte Iraks utenriksminister Naja Sabri følgende: «Dersom produksjon av masseødeleggelsesvåpen var den virkelige bekymring for utenverdenen, da burde man kreve regimeskifte også i Israel, og for den saks skyld også i Washington». Desinformasjon som politisk middel igangsatt av hovedterroristenes hovedbase, Pentagon, tas i bruk som aldri før. Vi ser tydelig at Pentagon forsyner mediene, særlig i Vesten, med stort sett falske nyheter om situasjonen i Midtøsten. Det har skjedd mye siden Golfkrigen. Land som tidligere uten å nøle har deltatt i aktiv krigsføring i tjeneste for USA, motsetter seg nå hovedterroristen. Det er derfor ikke tilfeldig at selv land som Saudi-Arabia blir å betrakte som fiende.

Kapitalismen er nok en gang i krise. Opptrapping av flyraidene mot Irak skjer parallelt med en av de store børsrasene verden over. Vi vet at kapitalismen har overvunnet krisene ved å ekspandere seg gjennom aktiv krigsføring. En mulig krig igangsatt av USA og Storbritannia i Irak vil få katastrofale følger verden over. Sosialdemokraten Blair påstår at de om noen uker vil presentere bevis for at Irak har masseødeleggelsesvåpen. Dette er et ledd i propagandaføringen. Dersom de hadde det minste bevis, ville de ikke ventet et sekund. Avslørende nok er det hovedterroristene som har kontroll over masseødeleggelsesvåpen. Menneskeheten har vært vitne til at det er kun imperialistene som har tatt i bruk og som kommer til å ta i bruk masseødeleggelsesvåpen. For ikke lenge siden lekket Pentagon bevisst informasjon om at de vurderer seriøst å bruke atomvåpen i en eventuell krig mot Irak som en «forebyggende aksjon».

Iraks befolkning har hatt enorme lidelser som følge av sanksjonene og de ulovlige flyraidene. Terroristene trapper opp flyraidene ytterligere i disse dager. Dette vil ikke ramme bare Irak, men hele verden. Først og fremst land i Midtøsten, men også de aller fleste land har forutsett konsekvensene av en terrorkrig igangsatt av USA og Storbritannia og sier derfor åpenbart nei til den planlagte krigen fra USAs side.

Norges Kommunistiske Parti motsetter seg krigføring mot Irak og roper et varsko mot en aktiv deltakelse også i denne krigen fra Norges side. Stortingsrepresentantene har som hovedoppgave å tjene folkets interesser, ikke USA-imperialismen. Dette er en planlagt krig som vil ramme folk flest hardt også i Norge. Vi har ikke råd til å la være å engasjere oss mot den skitne krigen som planlegges av selve hovedterroristen for sine imperialistiske interessers skyld. Før det blir for sent må vi stoppe krig mot Irak. Dette er alles ansvar.

Zafer Gözet,
leder

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!