Nei til oljekrig i Sentral-Asia og Irak

Skrevet . Publisert i 2002

Av Frank M. Næss og Tarald B. Ellingsen på vegne av sentralstyrene i NKP og NKU.

De militære forberedelsene fram mot den USA-initierte oljekrigen mot Irak går sin gang. Avanserte våpen skal fraktes og bl.a. nordisk skipsredere kan i disse dager glede seg over å ha inngått milliardkontrakter med Pentagon for å få mordredskapene fram til Midtøsten. Dette gjelder norsksvenske Wallenius-Wilhelmsen Lines og danske AP Møller.

Innbyggerne i Irak har derimot lite å se fram til, går det som amerikanerne vil blir de først utsatt for bombing og krigføring, deretter okkupasjon…

Som i Afghanistan hjalp CIA det undertrykkende regimet til makta og ga støtte til undertrykkelse av progressive folkelige krefter innenlands. I tillegg til at Sovjetunionen og Iran kunne bekjempes gjennom Mujaheddin, Taliban og Saddam Hussein.

Å gjøre opp med undertrykkinga og regimet i Irak er det irakiske folkets egen oppgave akkurat som det er amerikanernes ansvar å kvitte seg med sitt system og vår oppgave å forkaste kapitalismen her i Norge.

Norske soldater er som kjent utstasjonert i Kirgisistan og norske F16-jagerflygere kjemper på vegne av USA i Afghanistan til hjelp for USAs nødvendige omgruppering foran neste fase; krigen mot Irak.

Regjeringen i Norge vakler mellom USA og Storbritannia på den ene sida og Frankrike og Tyskland på den andre. Hvilke resolusjonstekst Norge kan tenkes å støtte i Sikkerhetsrådet, synes uklart, men betyr igjen lite. Allikevel: Norge er formelt og reelt i krig, men landets politiske ledelse synes ikke å være i stand til å forstå verken bakgrunnen for hvorfor eller rekkevidden av engasjementet.

Stormaktene posisjonerer seg med tanke på å få sin del av oljekaka når de som håpefulle seierherrer skal dele den på ny.

EU-maktene Tyskland og Frankrike, og Russlands foreløpige nei til krigen kan vanskelig stoppe USAs krigsbehov, noe også disse landa forstår, og må derfor snarere sees som forpostering i forhold til den forventede nyoppdelinga av regionens store naturressurser.

Målet for all imperialisme er jo nettopp å legge under seg nye områder og å utvide markedet. Krigen blir av Bush-administrasjonen framstilt å være et ledd i den internasjonale terrorbekjempelsen iverksatt av USA etter 11. september i fjor, men sjøl i kapitalens medier er det nå få og kun forstokkede reaksjonære individer som vil forsvare USA foruten Israels hensikter i Midtøsten.

Men flere og flere forstår at det hele i virkeligheten handler om å få tak i Iraks oljeressurser, ytterligere militær befestning av imperialismen i Midtøsten, i tillegg til et ønske fra kapitalmakta i Vesten om å avlede folks oppmerksomhet vekk fra hjemlige problemer.

Over hele verden, sjøl i Washington, London og Oslo, blir demonstrasjonene mot denne nye fasen i USA- imperialismens pågående krigføring større og større. I USA og Storbritannia bidrar nok den økonomiske krisa og klasseforskjellene til å gjøre de faktiske sammenhengene bak krigshissernes retorikk enklere å forstå for folk flest.

Kommunistene i Norge vil med våre krefter delta i kampen mot alle imperialismens krigsplaner, mot norsk krigsdeltagelse i Afghanistan og mot de norske styresmaktenes unnfallenhet og passive støtte overfor USA og EU- imperialismens framstøt i Midtøsten og mot Irak.

Nei til oljekrig i Sentral-Asia og Irak!

Utskrift