NKP og den nye valgloven

Skrevet . Publisert i 2002


Uttalelse fra NKPs landsstyre:


Innskrenking av demokratiske rettigheter går parallelt med finanskapitalens angrep på arbeiderklassens tilkjempa sosiale ordninger i Vesten og resten av de kapitalistiske land.

Kapitalismens iboende kriser medfører enorme lidelser for de land og folk som utsettes for imperialistisk krigføring, og særlig etter 11. september har også undertrykkelse og overvåking av kommunister og andre som kjemper for omveltning av det kapitalistiske samfunnet, blitt intensivert. Det viktigste for NKP i år 2002 er kampen mot imperialistisk oljekrig, for solidaritet med de folk som rammes av Vestens kriger, mot privatisering og alle andre former for angrep på arbeidsfolk og overføring av makt fra folkevalgte forsamlinger til privatkapitalistiske foretak. Vårt arbeid på disse feltene vil bidra til å gjenoppbygge en sterk folkelig bevegelse i Norge som kan mobilisere mot denne politikken.

Den forverra situasjonen for arbeidsfolk, ungdom og andre grupper som ikke har fellesinteresse med kapitalkreftene, gjør NKPs politikk mer og mer aktuell. Økt tilslutning i de seinere åra fra en ny ungdomsgenerasjon viser at NKP gjenoppbygges.

Den nye valgloven som er vedtatt av Stortinget medfører vanskeligheter for de partier som har hatt begrenset velgertilslutning ved de seneste valg, og derfor må disse levere inn forslag til valglister med betydelige antall underskrifter fra stemmeberettigede. Til fylkestingsvalg kreves det minst 500 underskrifter og til kommunevalg underskrifter som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede ved siste kommunevalg i kommunen, begrenset oppad til 300 underskrifter. Disse bestemmelsene er diskriminerende for partier som ikke hadde minst 500 stemmer i ett fylkestingsvalg i 1999, og samtidig en favorisering av de større etablerte partiene, som også er favorisert i tv og andre media under valgkampen. Dermed er valgloven blitt en ny faktor i et udemokratisk og urettferdig valgsystem som iverksettes ved valget i 2003.

For Norges Kommunistiske Parti virker den nye valgordning særlig urettferdig med tanke på de overgrep den norske staten har begått mot oss som et ledd i sin undertrykkelse av forkjempere for sosialismen og andre som ikke sto på Arbeiderpartiets og Høyres pro-kapitalistiske og pro-NATO linje. Etter at partiets ledelse og medlemmer gjennom krigen sto i første rekke og ga mange ofre i kampen for Norges frigjøring fra nazistene og quislingene, og etter freden sto fram som et parti med stor støtte i det norske folk, har partiet i årtier vært diskriminert og mistenkeliggjort ved hets og ulovlig politisk overvåking som et ledd av den kalde krigen. Dette har sammen med indre svakheter i partiet naturligvis medført store tilbakeslag for NKP ved valgene.

NKP vil på tross av vanskelighetene den nye valgloven medfører gjennomføre en målbevisst valgkamp - som et ledd i vår klassekamp - i flere fylker og kommuner.

Utskrift