2002

Kamp for pensjonsrettigheter

Undersøkelser har vist at folk ikke lenger har tillit til at Folketrygden skal gi den nødvendige økonomiske sikkerhet i pensjonisttilværelsen.

At grunnbeløpet i folketrygden ikke har fulgt lønnsutviklingen ellers vises ved at folketrygden i dag kun utbetaler ca. 50 % av tidligere lønn som pensjon, mot ca. 65% da den ble innført. Tjenestepensjonsordninger har avhjulpet denne situasjonen, og for arbeidere i offentlig eide selskaper som står i fare for å bli privatisert er det derfor særlig skremmende å se at pensjonsordningen blir salderingspost ved anbudsutsetting og privatisering. – Nok et eksempel på at arbeiderklassen betaler profitten private interesser henter ut av privatiseringsprosessen.

Det er derfor helt riktig som LO nå prioriterer til vårens lønnsoppgjør å sette økt fokus på pensjon og kreve tilgang til tjenestepensjon også for ansatte i privat sektor. Det er 900 000 ansatte i privat sektor som mangler dette i dag, hvorav de aller, aller fleste ikke har hatt reell mulighet til å forhandle om betingelsene for egen framtidig pensjon.

Kjell Almskog og andre toppers ”pensjonsordninger” er i denne sammenheng en hån mot den pensjonen som blir mottatt av de som har skapt de samme verdiene.

Det er et alvorlig tilbakeslag for arbeiderklassen at forhandlinger om lønns- og arbeidsbetingelser i større og større grad skjer individuelt og ikke kollektivt. Alene står man svakt stilt opp i mot kapitalgrupperinger hvis eneste hensikt er å tjene mest mulig penger på vårt arbeid.

Buskerud og Vestfold NKP vil med dette derfor oppfordre alle landets medlemmer av arbeiderbevegelsen til å ta del i kampen for et kollektivt forhandlingssystem og best mulige kollektive ordninger for arbeiderklassen. Tjenestepensjon for alle!

Vedtatt på årsmøtet i Buskerud og Vestfold NKP, februar 2002

Utskrift E-post

Politisk styring med kraftprisene - gjeninnfør energiloven

Etter at den gamle energiloven ble avskaffet på begynnelsen av 1990-tallet har det hersket anarki på kraftmarkedet, heter det i en uttalelse fra årsmøtet i NKP i Midt-Norge.

Prisene på elektrisk kraft for den vanlige forbruker har blitt fordoblet bare i løpet av de siste 4 år. En rekke lavtlønnede og minstepensjonister har måttet ty til sosialhjelp for å få betalt strømregningene.

Dette er intet mindre en skandale i et land som har hatt nok kraft til en rimelig penge i alle år. Stortingets ansvarsfraskrivelse for å styre kraftmarkedet har ført til et utsalg av en rekke kommunale energiverk til private interesser og kraftprisene er styrt av det frie markedet. Det er uhørt at folkets felleseie er blitt spekulasjonsobjekter for sterke kapitalinteresser som primært er ute etter profitt uten hensyn til vanlige menneskers interesser.

Et tragisk eksempel er Trondheim bystyres vedtak om salg av TEV. TEV har representert en viktig infrastruktur og verdiskapning som er bygd opp av byens innbyggere gjennom generasjoner.

Ut over alle næringspolitiske hensyn handler dette om hvem som skal kontrollere en av våre viktigste naturressurser og berike seg av folkets arbeid.

De kommunale eierinteressene i kraftverkene har sikret folk en trygg og rimelig energiforsyning, har stått for lokale arbeidsplasser, kompetanseutvikling og sikre faste inntekter til kommunene.

Alle disse hensyn skyves til side til fordel for aksjespekulasjoner og pengeflyttere. Nettopp aksjemarkedet har vist seg å være de mest usikre pengeplasseringer hvor både Oljefondet og pensjonskasser har tapt store beløp.

Konkurransen mellom de ulike kraftleverandørene som skulle senke prisene, har bare ført til uhørte prisforhøyelser for alle. Det er bare en ny energilov med politisk styring av energiproduksjon, strømlevering og prisfastsettelse som kan forhindre et sammenbrudd i økonomien til vanlige husholdninger.

Kommunistene i Midt-Norge gikk til valg på å gjeninnføre energiloven allerede i 1997 da vi så hvordan utviklingen gikk. Det er bare NKP som kan sikre folk trygg energiforsyning og rimelige strømpriser.

Hilmar Sæther, leder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!