NKP krever skattefri fagforeningskontingent

Skrevet . Publisert i 2003

Regjering og storting legger stadig forholdene til rette for næringslivet og rederinæringa under påskudd av å hjelpe disse i en vanskelig og utsatt konkurransesituasjon.

De siste årene har derfor disse gruppene fått stadig flere skattefradrag, for utgifter de har eller påstås å ha i forbindelse med sin virksomhet. Det hele skjer under en stadig trussel om tap av arbeidsplasser og utflagging av bedriftene. Mens kapitaleierne stadig får nye smutthull til å slippe unna å være med på å betale til fellesskapet, pålegges vanlige lønnsmottakere stadig nye skatter og avgifter.

Mens det er åpnet for fradrag på opptil 6000 kroner for noen humanitære organisasjoner og næringslivet har mulighet til å trekke fra alle utgifter til inntekts ervervelse, blir de fagorganiserte diskriminert og avspist med et fradrag med et tak på 1800 kroner. Dette er et argument som brukes mot organisering og er dermed med på å svekke fagbevegelsens styrke og innflytelse.

NKP mener at dette er en urettferdighet som må opphøre. NKP krever derfor at de fagorganiserte får rett til å gjøre et fradrag for hele fagforeningskontingenten på selvangivelsen. Bare gjennom en slik ordning vil de fagorganiserte kunne oppnå en noe mindre økonomisk diskriminering.

Oslo, 30. januar 2003
Norges Kommunistiske Parti,
Sentralstyret.

Utskrift