Nei til vestlig krig og okkupasjon av Irak!

USAs nye utenriksdoktrine med selvpålagt rett til å utføre «preventive angrep» mot de man fra Washingtons side finner det formålstjenlig å angripe, internering av kidnappede fanger på cubansk okkupert jord og henretting uten lov og dom av USAs egendefinerte fiender, setter FN til side og undergraver internasjonal lov på groveste måte. Nå er det Irak som står for tur til å bli angrepet av USA, men USAs desperate politikk rettet mot land og hele folk representerer i tillegg også en konkret trussel mot fredsvenner, solidaritetsbevegelser og alle vi som utfordrer USAs hegemoni og nakketak på verden.

Er nå Norge i skvis mellom USA og EU som vil ha Iraks olje? Norsk utenrikspolitikk er som i de fleste andre spørsmål preget av mangel på vilje eller evne til å foreta egne vurderinger og ut i fra dette selvstendig velge hva slags tiltak som fra norsk side skal iverksettes, eller hvilke aktører som i en konflikt skal få norske myndigheters støtte. I disse dager har både regjeringa og politikerne trolig større problemer med å velge hvem man skal støtte i kampen om irakisk olje, sine tradisjonelt nærmeste allierte i NATO, USA og Storbritannia, eller EUs Tyskland og Frankrike, enn de har kvaler med å bli medansvarlige for irakernes død og lidelser hvis Irak angripes og okkuperes av Vesten.

Det irakiske folk lider nemlig først og fremst under Vestens boikott og sanksjoner, USA og Storbritannias regelmessige bombetokter over landet og Saddam Husseins regime. Alt for få i Norge og andre vestlige land brydde seg om irakernes lidelser inntil 11. september 2001. Men siden den gang har Irak vært utsatt for en voldsom hatkampanje først og fremst fra USAs myndigheter. Man ville utnytte situasjonen til å få kontroll med de største ennå ikke utvinna oljereservene som finnes i verden. Angrepet på Irak har vært planlagt lenge, og pådriverne for militæraksjon og okkupasjon av Irak sitter i USAs regjering. Nei til krig mot Irak, i FN, NATO eller USA-regi!
Vestens aggresjoner mot Irak handler om kontroll av landets olje! Solidaritet med irakerne!
Delta i demonstrasjonene mot Irak-krig!
Undertegn oppropet på http://ingenkrig.no

For sentralstyrene i NKP og NKU
Tarald B. Ellingsen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!