Kommunistene ber om motstand mot oljekrig og boikott av USAs oljeselskaper

Skrevet . Publisert i 2003

Kommunistene i Norge (Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund) er opprørte over George W. Bush og Tony Blairs krigstaler 17. og 18. mars. Disse, som fortsatt regnes som Norges fremste NATO- allierte, ga her åpent til kjenne at de har bestemt seg for å starte en angrepskrig mot iraks folk – et klart brudd på folkeretten – til tross for at det ikke fantes noen FN resolusjon som gir USA eller andre imperialistiske stormakter anledning til å angripe landet. George W. Bush, Tony Blair og andre som tar del i krigsoperasjonen mot Irak med den hensikt å kontrollere landets olje, må etter dette regnes som krigsforbrytere. – Og de vil bli stilt til ansvar for sine forbrytelser av Verdens progressive og fredselskende folk.

Alle venner av fred og motstanderne av krig, de som vil kjempe for ei framtid for menneskeheten og for en annen verden, må framover intensivere sitt arbeid mot aggresjonskrigen og planene om å okkupere Irak. Delta i fredsdemonstrasjonene og boikott USAs oljeselskaper!

USAs politiske ledelse har nå gitt et kraftig signal om at landets herskerklasse ikke vil la seg temme av noen, og at deres mål om å kontrollere hele Verdens folk og ressurser stadig gir seg utslag i aggresjonskrig, hvis ikke diplomatisk og økonomisk utpressing fører fram for å få til det som det til enhver tid er mest presserende for USA å oppnå. Kun en kraftigere motstand fra folkene kan stoppe videre aggresjoner og kriminelle handlinger fra vestlig imperialistisk side.

Med dette viser USA-imperialismen, og dens mest lydige allierte, sitt sanne ansikt. Man gir faen i internasjonale organisasjoner, regelverk eller folkemeninga over hele verden. Den sterkestes rett skal rå, og de som ikke er med oss er mot og fortjener egentlig bare å dø. Det er en farlig og fascistisk utvikling vi er vitne til at USA og Storbritannia nå går i spissen for. Dette er det vårt felles ansvar å stoppe.

Men denne politikken skyldes verken "ond vilje", dumhet eller moralsk over- eller underlegenhet fra Bush og Blairs side. Krigspolitikken og behovet for å tilrane seg Iraks olje skyldes kapitalismens problemer i disse landa. For å snu underskuddet i den amerikanske økonomien, må mer og rimeligere energi tilføres. Mer enn det som finnes tilgjengelig i verden i dag. Hvis ikke vil uvegerlig korthuset falle sammen. Det sier seg selv at USAs herskerklasse og den oljemafiaen som i dag kontrollerer administrasjonen i Washington handler desperat stilt ovenfor en slik problemstilling.

Motstanden mot den imperialistiske oljekrigen er i bunn og grunn også knyttet til motstand mot den kapitalistiske økonomien. I dagens verden ser flere og flere seg rundt etter alternativer. At kapitalisme og krig ikke representerer noen gode framtidsutsikter for menneskeheten er klart. Vårt alternativ er sosialismen, og det er også det eneste alternativet menneskene har skal vi kunne ha ei felles framtid her på jorda.

Delta i fredsdemonstrasjonene og boikott USAs oljeselskaper! Nei til besøk av Bush eller andre vestlige krigsforbrytere i Norge! Trekk Norge ut av alle frontavsnitt i USAs imperialistiske oljekrig!

Tarald B. Ellingsen, på vegne av Sentralstyrene i NKP og NKU

Utskrift