Valgkampseminar på Kommunisthytta

Fredag 8. til søndag 10. august samlet 22 NKP- og NKUere seg til valgkampseminar på Kommunisthytta i Kristiansand. Heldige som vi var med strålende vær og nydelig natur, ble seminaret vellykket både sosialt og politisk. Området egnet seg også veldig fint for bading.

Kommunisthytta er bygd av NKPere i 1946 og ble tidlig et sameie mellom flere kommunistdominerte fagforeninger.

Den ligger på kommunal eiendom og kan leies for en billig penge av privatpersoner og til diverse seminarer for NKPere, RVere og andre. Hytta ligger ute på en øy, ca. 10 minutters båttur fra Kristiansand. Selve stedet er svært koselig, og på veggen henger det minnetavler over 7 kommunister fra Kristiansand og omegn som falt i motstandskamp under krigen.

De tidligste ankom allerede fredag ettermiddag. På tross av en litt løs praktisk organisering og diverse problemer med transporten klarte de å innlosjere seg og fikk, etter hva jeg hørte, en trivelig kveld med fest og felespill.

Det politiske programmet startet lørdag klokken 12, da NKP hadde fått tildelt standtillatelse i Markens (gågata i Kristiansand). Med røde flagg og tusenvis av løpesedler og aviser ”rocket” vi virkelig Kristiansand, som neppe har opplevd å ha så mange kommunister samlet på flere tiår! Sjøl om de fleste av responsene var negative, var det også en del som ønsket oss god valgkamp, og vi ble garantert lagt merke til i bybildet.

Så returnerte vi til hytta der vi badet og ble servert lapskaus. Det ble muligens litt sent før vi kom i gang, men etter hvert fikk vi et foredrag av Tarald om agitasjon og hvorfor NKP stiller til valg, etterfulgt av en kameratslig diskusjon der alle som ønsket det kom med innspill. Det ble debattert rundt våre tre hovedsaker; kamp mot privatisering, kamp mot EU-tilpasning og anti-imperialisme. Det synes klart at det er få andre enn NKP som tar disse problemene på alvor. Kvelden ble avsluttet med uformelle diskusjoner og diverse hygge. Sjøl hadde jeg gleden av å lære et morsomt sjakklignende spill fra middelalderen som jeg dessverre ikke husker navnet på. Siden vi var over tyve deltakere fra fjern og nær (noen kom helt fra Trondheim og Finnmark!) var det ikke sengeplasser nok til alle, så en del av oss overnattet i medbrakte telt.

Søndag morgen startet programmet litt senere enn planlagt, fordi noen hadde vært oppe litt lenger enn helsemessig forsvarlig, og vi dessuten ventet en ekstra deltaker fra Trysil.

Vegard Aamodt holdt et innlegg om hvordan vi best kan legge fram sakene våre i skolevalg og ellers, og også her ble foredraget hele tiden avbrutt av innspill fra salen, noe han tydeligvis satte pris på. Det ble pekt på nødvendigheten av å framheve løgnene de andre partiene kommer med, og ikke minst at kapitalismen anser menneskene som en vare, ikke som individer. Det ble videre diskutert rundt balansegangen mellom å framheve sosialismen som det eneste dugelige alternativet og å fremme forslag som faktisk lar seg løse innenfor dagens samfunn. Det ble videre konkludert med at de objektive forholdene nå ligger bedre til rette enn noen gang for sosialismen, og at alternativet nå virkelig er ”sosialisme eller barbari”, for å sitere Rosa Luxemburg.

De siste av oss var ikke tilbake på Kristiansands fastland før klokken ni på kvelden, og jeg tror alle som en av deltakerne var enige om at det var en strålende og inspirerende helg som egner seg til gjentakelse neste år. En spesiell takk må rettes til Arthur Andreassen og Ole Langeland fra Vest-Agder NKP som tok seg av det praktiske arbeidet og til sentralstyrene i NKP og NKU som hadde forberedt et fint politisk opplegg der alle fikk komme til orde.

Aslak Storaker

Møt NKPs førstekandidat til fylkestingsvalget i Vest-Agder, Arthur Andreassen, her
NKPs valgbrosjyre kan du lese her (.pdf)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!