Stans okkupasjonen av Irak: Respekten for FN-pakten skal gjenopprettes

Skrevet . Publisert i 2003

Kommunistiske partier i Norden samlet til konferanse i Hästveda, Sverige den 19. - 21. september 2003 uttaler:
Med doktrinen om «forebyggende krig» fastsetter Bush-administrasjonen USAs rett til å føre krig mot et hvilket som helst land, som på enhver måte er i motsetning til USA-imperialismens økonomiske, politiske og militære interesser.

Det siste eksemplet på «forebyggende krig» er krigen mod Irak, etterfulgt av alvorlige krigstrusler mot Syria, Iran og Nord-Korea. Samtidig økes den israelske statsterrorisme mot det palestinske folk, akseptert og støttet av USA.

Det er i dag fullt ut dokumentert, at grunnlaget for krigen bygde på direkte løgn, såvel påstanden om Iraks besittelse av masseødeleggelsesvåpen som den irakiske ledelses forbindelser til Al Quida-terrorister.

Krigen mot Irak og den fortsatte okkupasjonen av landet er dermed alene diktert av USA-imperialismens interesser, aktivt støttet av noen få land, deriblant Storbritannia, Polen og Danmark.

Det er kommunistenes politikk, at den nåværende okkupasjonen av Irak omgående må opphøre. Det er det irakiske folks selvfølgelige rett selv at innsette et eget styre, uten utenlandsk innblanding.

Det er FN som skal garantere det irakiske folks muligheter for selv å stake ut fremtid og det er FN, som må stå i spissen for arbeidet med at gjenoppbygge Irak - mens de, som har ødelagt landet gjennom krig og okkupasjon, skal betale.

De nordiske lands regjeringer må ta klar avstand fra og omgående stoppe enhver aktiv deltagelse i okkupasjonen av Irak og i enhver form for medfinansiering av fortsatt imperialistiske okkupasjon og undertrykkelse av det irakiske folk.

USAs «forebyggende krig» er en alvorlig forbrytelse mot internasjonal lov og mot FN-pakten. Det er kommunistenes politikk, at respekten for FN-pakten må gjenopprettes som grunnlag for de internasjonale relasjoner mellom selvstendige stater. Alle stater skal anerkjenne FN-pakten og forpliktes til at overholde denne.

FNs Generalforsamling skal være det forum, som garanterer dette. Hvis ikke FN-pakten utgjør et slikt grunnlag, vil folkerett være erstattet av USA-imperialismens globale makt.

Uttalelsen er underskevet av:

Kommunistisk Arbeiderparti for fred og sosialisme, Finland - KTP
Kommunistisk Parti i Danmark - KPiD
Norges Kommunistiske Parti - NKP
Sveriges Kommunistiske Parti - SKP

Utskrift