Aksjonér mot regjeringas angrep på faglige rettigheter, pensjon og velferdsstat!

Budsjettforslaget fra den høyre-kristelige samarbeidsregjeringa viser tydelig at det er kapitalmaktas ønsker og krav som realiseres, og da blir arbeidsfolk, ungdom og pensjonister tapere.

Kommunistene vil derfor oppfordre til streik og bredest mulig motstand mot regjeringens budsjettforslag. Den arbeiderfiendtlige politikken kan tydeligst sees i følgende forslag:

 

 

 • Forslaget om økt bruk av midlertidige ansettelser.

   

 • Forslaget om å svekke sjukelønnsordninga.

   

 • Forslaget om å stramme inn i tidligpensjonen.

  Disse angrepene, hvis vedtatt, vil bety en svekkelse av mulighetene for kontraktfestet fast arbeid til tarifflønn, som en tilpassing til EUs østutvidelse med forventningen at billig arbeidskraft vil være villig til å ta midlertidig underbetalt arbeid.

  Angrepet på sjukelønnsordninga betyr et brudd på avtalen om et inkluderende arbeidsliv og fremmer derfor det motsatte: et råere arbeidsliv. Man angriper pensjonsrettighetene systematisk over hele EU, finanskapital- interessene gnir seg i hendene over utviklinga og står klare til å tilby pensjonsforsikringer.

  Ei rekke andre usosiale tiltak som f. eks. øking i egenandelene for legehjelp, konsultasjoner hos psykolog og fysioterapi, innføres. Kommunene får 1,75 milliarder mindre enn hva Stortinget vedtok under behandlingen av Kommuneproposisjonen. Nye momsregler i kommunene gjør det attraktivt for kommunene å kjøpe inn eksterne tjenester, m.a.o. nok ett intensiv for konkurranseutsetting og privatisering.

  Kommunistene støtter derfor forslaget fra miljøer i LO om å vedta aksjoner mot regjeringas budsjettforslag, lagt til tidspunktet for stortingsdebatten 26. november. Aksjonene må bli et ledd i en langsiktig kamp mot kapitalkreftenes og deres politiske medløperes angrep på faglige og sosiale basisrettigheter. Den nyliberalistiske utviklinga må brytes!

  NKP og NKUs sentralstyrer, ved Tarald B. Ellingsen

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!