Hilsen til Venezuelas folk!

Skrevet . Publisert i 2004

Til Sentralkomiteen i Venezuelas Kommunistiske Parti

 Kamerater!

Sentralstyret i Norges Kommunistiske Parti sender dere våre varmeste kameratslige hilsener i forbindelse med det venezuelanske folkets store seier.

Med sitt klare nei ved folkeavstemningen den 16. august, til å avsette President Hugo Chavez Frias, viste Venezuelas folk en massiv støtte til den Bolivarianske revolusjonen.

Nok en gang satte Venezuelas folk en stopper for den reaksjonære opposisjonen og imperialistenes forsøk på å destabilisere landet. Resultatet av folkeavstemningen vil stå som et eksempel for alle verdens folk i deres kamp for nasjonal uavhengighet, suverenitet, sosial utvikling og demokrati.

Vi gir vår støtte og oppmuntring til Venezuelas folk, til fortsatt kamp for forsvar av den Bolevariske revolusjonen. En kamp som alle verdens folk solidarisk vil gi sin fulle støtte.

Kameratslig hilsen

Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift