Uttalelse fra NKP om valgresultatet

Skrevet . Publisert i 2005

 

Valgresultatet viser at brede lag av folket har reagert på den markedsliberalistiske høyrepolitikken til Bondevik-regjeringa. Det stilles derfor sterke forventninger til den kommende "rød-grønne" regjeringa i forhold til: Gjeninnføring av rettighetene i arbeidsmiljølova, forsvar av sykelønnsordninga, reversering av privatiseringa, etablering av tilstrekkelig kommuneøkonomi, forbedring av uføre- og arbeidsledighetstrygda, kraftig reduksjon av egenandeler, en styrket offentlig skole og reversering av friskoleloven, tilbakeføring av fiskeressursene til kystbefolkningen og en styrking og aktivisering av distriktspolitikken, gjeninnføre politisk styring av sykehusene, aktive tiltak for å redusere arbeidsledigheten og sette folket i arbeid, mer selvstendig utenrikspolitikk.

 

Nå blir det viktig at LO og toneangivende deler av fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner sørger for at forventningene innfris. Dette arbeidet vil NKP støtte aktivt opp under; for i et lengre perspektiv mener NKP at bare en kamp som bryter med den moderne kapitalismen, vil trygge og utvikle folkets velferd.

Den store framgangen for Fremskrittspartiet åpner for et samarbeid med andre partier, først og fremst mellom Frp og Høyre. Dette viser at Frp er i ferd med å komme inn i varmen i norsk politikk, en skremmende utvikling.

NKPs valgresultat var langt fra tilfredsstillende, men tatt i betraktning under hvilke forutsetninger
man stilte til valget, der NKP var stengt ute fra de riksdekkende medier, påstander på NRK-radio
om at NKP ikke stilte til valg og en total fokusering på regjeringsspørsmålet var valgresultatet
i de 11 fylker vi stilte til valg likevel marginalt forskjellig fra resultatet i 2001, i tre av fylkene var det framgang.

NKPs sentralstyre

Utskrift