2006

SOLIDARITET NORGE – BOLIVIA, CUBA, VENEZUELA

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Cubas stolte revolusjon har skapt viktige landevinninger for sitt folk på mange områder. Cubas helse- og utdanningsvesen er blant de beste i verden og de er gratis for den cubanske befolkningen. Det fattige Cuba viser aktiv internasjonal solidaritet med fattige folk, nasjonale frigjøringsbevegelser i Latin Amerika og Afrika, og andre trengende over hele kloden. Cubanske leger hjelper fattige i mange land. Cuba har også utdannet leger fra fattige områder og land. På få år har flere Latin Amerikanske stater fulgt i Cubas fotspor.

Les mer …

Utskrift E-post

FOR ET FRITT PALESTINA

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Norske styresmakter har vært flinke til å markedsføre seg som fredsmeklere og brobyggere; først og fremst i Palestina. Det viser seg at dette er høyst uberettiget, da Norge helt fra begynnelsen av okkupasjonen av Palestina har vært en aktiv medspiller på imperialismens side.

Les mer …

Utskrift E-post

SENK BENSINPRISENE OG BILAVGIFTENE

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Bensinprisene er for høye. Dette går først og fremst ut over barnefamilier og de med dårligst betalingsevne i samfunnet. Bensinprisen og kjøretillegget på den igjen fører til store forskjeller mellom by og land. I byene er det korte avstander og som regel godt utbygd kollektivtransport, noe som mangler på bygdene. De som har lang vei til arbeid, skole, kommunesenter og butikker er avhengige av å ha egen bil.

Les mer …

Utskrift E-post

Uttalelse fra NKPs sentralstyre: Boikott Scandic Hotell-kjeden

 

NKP finner det helt forkastelig at Scandic Hotell Edderkoppen nektet å innkvartere den cubanske delegasjonen i forbindelse med reiselivsmessen og mener dette må få følger for nevnte hotellkjede, da dette betyr å innføre amerikansk politisk praksis ut i livet i Norge. Dette til tross for at Norge har gjentatte ganger fordømt den ulovlige blokaden av Cuba under avstemninger i FN.

Les mer …

Utskrift E-post

Gjenreisningen av NKU

 

Trondheim, 13. mai 2006

Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) har en stolt historie med kamp mot fascismen og imperialismen, og som en fortropp for arbeiderklassens revolusjonære ungdom.

Les mer …

Utskrift E-post

Pressemelding Protest til Europarådet:

 


Stopp heksejakten på Europas kommunister

På et møte i Europarådet den 23.-27. januar 2006 skal den parlamentariske forsamlingen ta stilling til en resolusjon med tittelen "Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av totalitære kommunistiske regimer". Forslaget er stillet fra Europarådets komité for politiske saker og er utarbeidet av den svenske politikeren Göran Lindblad (kristeligdemokrat).

Les mer …

Utskrift E-post

Stopp heksejakten på Europas kommunister!

 

De kommunistiske partier i Norden tar i en felles uttalelse skarp avstand fra forslaget om fordømmelse av kommunismen, som skal behandles på møtet i Europarådets parlamentariske forsamling, den 23.-27. januar 2006:"Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av totalitære kommunistiske regimer". Forslaget er innstilt fra Europarådets komité for politiske saker og er utarbeidet av den svenske politiker Göran Lindblad (kristelig demokrat).

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!