Stopp heksejakten på Europas kommunister!

 

De kommunistiske partier i Norden tar i en felles uttalelse skarp avstand fra forslaget om fordømmelse av kommunismen, som skal behandles på møtet i Europarådets parlamentariske forsamling, den 23.-27. januar 2006:"Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av totalitære kommunistiske regimer". Forslaget er innstilt fra Europarådets komité for politiske saker og er utarbeidet av den svenske politiker Göran Lindblad (kristelig demokrat).

 

Blant dem, som anbefaler fordømmelsen, er medlemmer av parlamenter i land, som i dag ikke vegrer seg for å forfølge og fengsle ledere av kommunistiske partier og folkelige bevegelser, mens de på den samme tid lukker øynene for, eller direkte deltar i forherligelsen av nazismens symboler og krigsforbrytere.

I en uttalese fra den verdensberømte greske komponist og forfatter Mikis Theodorakis, peker han på, at Europarådet med dette vil beslutte "å endre historien. Å forvrenge den ved å sette likhetstegn mellom ofrene og aggressorene, mellom heltene og de kriminelle, mellom befrierne og erobrerne, og mellom kommunistene og nazistene".

Nazi-Tyskland blev først og fremst knust som et resultat av Sovjetunionens innsats, noe som kostet landet 20 millioner døde. Hundretusener kommunister ga sitt liv i kampen mot nazismen, også i Norden, ved å stille seg i spissen for de folkelige motstandsbevegelser overalt i Europa.

Forslaget til fordømmelse bekymrer sig over, at "kommunistiske partier er legale og aktive i visse land, selv om de i enkelte tilfeller ikke har tatt avstand fra de forbrytelser, som ble begått av de totalitære kommunistiske regimer" og oppfordrer de kommunistiske partier "til å overveie kommunismen og deres egen historie". Og det framgår av forslaget, at forbrytelsene bl.a. er et resultat av marxismens teori om eksistensen av klassekamp.

De kommunistiske partier har fra deres stiftelse blitt mistenkeliggjort, der er begått ulovlig overvåkning av partiene, partienes medlemmer er blitt registret og forfulgt, og i perioder har noen av partiene vært forbudt.

I Finland ble den hvite terror sluppet løs mot kommunistene under og etter borgerkrigen, og igjen under Mannerheims fascistiske styre.
I Norge ble det kommunistiske parti forbudt under den tyske okkupasjonen og den norske Quisling-regjering. Mange kommunister ble henrettet og sendt til konsentrasjonsleire.
I Danmark godkjente Folketinget, i strid med den danske Grunnloven, et forbud av det kommunistiske parti og kommunistisk virksomhet. Kommunister ble henrettet, internert og overlevert til tyske konsentrasjonsleire.

Siden deres dannelse har de kommunistiske partier stått forrest i kampen for fred, demokrati og nasjonal selvstendighet; det var ikke minst tilfelle under kampen mot den tyske fascismen. Og det blev senere tilfellet i kampen mot den kalde krigens NATO-medlemskap og den farlige opprustningen og i kampen mot oppgivelsen av den nasjonale selvbestemmelsesretten til fordel for et EU-medlemskap.
Kommunistene har vært - og er - en aktiv kraft i kampen for den alminnelige befolknings interesser, for økonomiske, sosiale og politisk demokratiske fremskritt - mot krig, reaksjon og forringelser av alminnelige menneskers hverdag.

Forslaget til resolusjon ligger ideologisk i forlengelsen av den ny-liberalistiske offensiv. Arbeiderklassens historisk tilkjempede økonomiske, sosiale og politiske rettigheder skal presses tilbake. Individualitet settes over kollektivet og samfunnsøkonomiske hensyn skal underordnes de store monopolenes profittinteresser. Dette gjøres ved hjelp av dereguleringer, privatisering, økte egen anndeler og andre forringelser for den alminnelige befolkning.

De enkelte EU-lands nasjonale selvbestemmelsesrett søkes ytterligere underordnet en overnasjonal ny-liberalistisk EU-politikk og EU skal ytterligere utvikle sine militære ambisjoner på verdensplan.

Mens Europarådet skal behandle et forslag til styrka angrep på kommunistene og andre faglige, demokratiske og folkelige krefter, lukker samme Europaråd øynene for USAs krig i Irak, et land etterlatt i ruiner, fylt av amerikanske fengsler, hvor tusener av uskyldige ofre daglig blir torturert på en barbarisk og oppsiktsvekkende måte.

Om disse forbrytelser mot menneskeheten, og om torturleiren i Guantanamo, har Europarådet tilsynelatende intet å si.

Hvordan kan noen tro, at Europarådets parlamentarikere er oppriktig bekymret for menneskerettigheter, når de tillater, at deres egne land lar amerikanske fly fylt opp av mennesker uten rettigheter overfly og lande, og sette disse mennesker i spesielle fengsler med det formål, å torturere dem?

Kommunistene er en del av den folkelige, demokratiske prosess og kamp i de enkelte land.

Vi oppfatter forslaget som en start på en omfattende fordømmelse og forfølgelse av alle demokratiske krefter. I dag kommunistene - i morgen faglig aktive og fredsforkjempere? I overmorgen?

De kommunistiske partier har tatt initiativer til protester mot forslaget, herunder innsamling av protestunderskrifter blant faglige og politiske ledere, kulturpersonligheter, m.fl.

Kommunistene i Norden oppfordrer alle til at ta avstand fra og å fordømme forslaget som skal behandles i Europarådets parlamentariske forsamling i januar!

Danmarks Kommunistiske Parti
Kommunistisk Parti i Danmark
Finlands Kommunistiske Parti
Kommunistisk Arbeiderparti - for fred og sosialisme, Finland
Norges Kommunistiske Parti
Sveriges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!