Pressemelding Protest til Europarådet:

 


Stopp heksejakten på Europas kommunister

På et møte i Europarådet den 23.-27. januar 2006 skal den parlamentariske forsamlingen ta stilling til en resolusjon med tittelen "Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av totalitære kommunistiske regimer". Forslaget er stillet fra Europarådets komité for politiske saker og er utarbeidet av den svenske politikeren Göran Lindblad (kristeligdemokrat).

 

Forslaget til fordømmelse bekymrer sig over, at "kommunistiske partier er legale og aktive i visse land, selv om de i enkelte tilfeller ikke har tatt avstand fra de forbrytelser, som ble begått av de totalitære kommunistiske regimer" og oppfordrer de kommunistiske partier "til å overveie kommunismen og deres egen historie". Og det framgår av forslaget, at forbrytelsene bl.a. er et resultat av marxismens teori om eksistensen av klassekamp.

Forslaget legger opp til en skjerpet forfølgelse av de europeiske kommunister, hvis de f.eks. stadig mener, at det foregår klassekamp i Europa.

Hvis Europarådet vedtar forslaget, vil det føre til massive overgrep på demokratiet og menneskerettigheter, og starte en heksejakt på kommunister og andre folkelige og demokratiske krefter.

Dette minner i uhyggelig grad om McCarthy-perioden i 1950-årenes USA, da titusener ble forfulgt på grunn av deres politiske holdning. Dette undergraver fullstendig det demokrati og menneskerettighetene, som Europarådet hevder at de representerer og forsvarer.

Men kommunistene har vært og vil fortsatt være en del av den demokratiske prosess og kamp.

Den tyske presten Martin Niemüller, som var aktiv i motstanden mot nazismen og satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, skrev følgende berømte dikt om nazistenes heksejakter:

Først kom de for å hente kommunistene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for å hente sosialdemokratene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke sosialdemokrat.
Så kom de for å hente fagforeningslederne, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for å hente jødene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for å hente meg, var der ingen tilbake til å protestere.

Forslaget har, inntil videre, stort sett ikke blitt omtalt i norske medier og er således ukjent for de fleste nordmenn. Over alt i Europa er det igangsatt protester mot dette heksejakt-forslaget.

Vi ber derfor om støtte til disse protestene. Støtte kan sendes på e-post til:nkp@nkp.no

Norges Kommunistiske Parti
Zafer Gözet, leder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!