Gjenreisningen av NKU

 

Trondheim, 13. mai 2006

Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) har en stolt historie med kamp mot fascismen og imperialismen, og som en fortropp for arbeiderklassens revolusjonære ungdom.

 

NKU har i lengre tid ikke vært en fungerende organisasjon i praksis, verken ifølge egne vedtekter, ei heller som Norges Kommunistiske Partis (NKPs) ungdomsorganisasjon. Dette er en situasjon som NKP og den internasjonale kommunistiske bevegelsen ikke ser seg tjent med.

NKPs gjentatte henvendelser for å forsøke å få til en dialog og konstruktive løsninger overfor ledelsen i tidligere NKU har vært forgjeves. 1. april 2006 vedtok NKPs sentralstyre:
”Nåværende NKU fungerer ikke som organisasjon, ei heller etter egne vedtekter. Nåværende NKU anses derfor ikke lenger å være NKPs ungdomsorganisasjon. NKP vil ta nødvendige skritt for å gjenreise den kommunistiske ungdomsbevegelsen i Norge.”
På grunnlag av dette har NKPs ledelse besluttet å gjenreise Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) som NKPs ungdomsorganisasjon. Som et ledd i denne prosessen har NKPs ledelse registrert Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 1. april 2006 som NKPs ungdomsorganisasjon. For å få organisasjonen til å fungere, har NKPs ledelse sammen med engasjerte og aktive ungkommunister organisert en konferanse i Trondheim 12. -13. mai 2006.

Ungdomskonferansen i Trondheim 12. – 13. mai 2006 har behandlet og enstemmig støttet gjenreisningen av den tradisjonsrike og stolte ungdomsorganisasjonen Norges Kommunistiske Ungdomsforbund - NKU, under samme navn og logo med organisasjonsnummer 98995738.

På ungdomskonferansen i Trondheim ble det nedsatt et ungdomsutvalg bestående av ungkommunistene Alexander Zalewski, Vestlandske, Are Ormberg, Oslo og Akershus, Jørgen Hovde, Buskerud og Vestfold, Vegard Thonstad, Kristin Dalehamn, Trygve W. Olsen, Willy Similä, Midt-Norge i tillegg til Zafer Gözet, Svend Haakon Jacobsen og Harald
Reppesgaard fra NKPs ledelse. Ungdomsutvalget vil etter hvert bli utvidet med flere ungkommunister fra hele Norge for å få NKU til å fungere som NKPs ungdomsorganisasjon igjen. I tråd med dette ble det utarbeidet en arbeidsplan.

Den nyregistrerte organisasjonen, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund, tar ikke ansvar for eventuelle økonomiske, politiske og organisatoriske misligheter som har forekommet som følge av den ikke fungerende organisasjonsledelse i det tidligere NKU.

Konferansen beklager den tragiske utviklingen som har funnet sted, og inviterer alle ungkommunister fra hele landet til å delta aktivt for gjenoppbyggingen av NKU som NKPs ungdomsorganisasjon.

Fortløpende informasjon om NKU kan du finne på:http://www.ungkommunist.no.
Du kan også nå oss på: kontakt@ungkommunist.no.

NKU holder til i den gamle adressen, Helgesensgate 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!